Uaktuelt for Vegvesenet å etterkomme reguleringskravet fra kommunen

Enten stanser vi videre utredningsarbeid for prosjektet rv. 36 Skjelsvik-Skyggestein i Porsgrunn kommune, eller så må vi be om statlig fastsettelse av planprogrammet.

Riksveg 36 har en sentral rolle i hovedvegsystemet mellom Skien og Posrgrunn. Ny rv. 36 planlegges for hele strekningen fra ny E18 i Skjelsvikdalen til Skyggestein for å sikre helhetlig løsning for byområdet.
Riksveg 36 har en sentral rolle i hovedvegsystemet mellom Skien og Posrgrunn. Ny rv. 36 planlegges for hele strekningen fra ny E18 i Skjelsvikdalen til Skyggestein for å sikre helhetlig løsning for byområdet. Foto: Google maps
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
6. feb. 2023 - 13:46

Det er det klare budskapet fra Statens vegvesen etter at formannskapet i Porsgrunn kommune ved behandlingen av rv. 36 Skjelsvik-Skyggestein vedtok planprogrammet, men med fire tilleggspunkter. 

-Det aksepterer vi ikke, svarer Statens vegvesen og sier at de forventer at Bystyret frafaller tilleggspunktene i vedtaket når saken skal behandles der.

Strekningen Hafslund-Dondern er en av de mest trafikkerte innfartsårene til Sarpsborg sentrum.
Les også

Bussene skal kjøre 5 km/t fortere i rushet etter prosjekt til over 300 mill.

Konsekvenser for prosjektet

I en pressemelding fra Statens vegvesen heter det at etaten har stor respekt for at Porsgrunn har klare ønsker om planløsning for ny rv. 36, men aT Vegvesenet ikke kan akseptere en videre kommunedelplanprosess med de føringene som følger av vedtakspunkt 1 og 3.

– Vedtakspunktene bryter etter vår vurdering med alternativvurderinger vi er pålagt å gjennomføre som beslutningsgrunnlag i kommunedelplanprosesser, skriver Statens vegvesen.

Dette er stridens kjerne

Formannskapet i Porsgrunn vedtok blant annet dette i sitt møte 26/1 2023:

  1. I planprogrammet endres tabellen i pkt. 5.2.2 Rød korridor til likelydende tekst for strekningen Skjelsvikdalen - Klevstrand som i tabell 5.2.1 Gul korridor. 

Det vil si at det ikke utredes ny vei i dagen øst for dagens vei. Det er i tråd med formannskapets tidligere vedtak, samt prosjektets mål nr. 3 om at planen skal gjøre det enklere for kommunene å få til ønsket byutvikling i bybåndet. Det utredes heller ikke avkjøring fra E18 i ramper. Avkjøring i rampe fra E18 vil gjøre at man ikke får påkjøring på rv.36 fra sørlige bydeler i Grenland før neste kryss. 

3.Dimensjoneringsklasse H3 skal ikke benyttes i Porsgrunn.  

Klassen gjelder firefelts motorvei, her med 90 km/t og 1,5 km mellom kryss som skal være planskilt. Vi er i et byområde og veien bør dimensjoneres med høy kapasitet og med fartsgrenser på 60-70 km/t. Forslaget ivaretar kostnadskontroll og å tilpasse vegen til byområdets behov og prosjektets målsetning om å legge til rette for byutvikling i bybåndet.  

Mulig veg videre

Dersom planprogrammet blir statlig fastsatt, vil planleggingsprosessen fortsette på ordinært vis med medvirkning fra kommuner og vedtak av kommunedelplanen i bystyrene.

I gjeldende NTP er prosjektet prioritert med en oppstart i slutten av første periode. Regjeringen har varslet reduserte rammer og det er større konkurranse om investeringsmidler. Kontinuitet i planarbeidet er derfor viktig.

Statens vegvesen oppfatter at ny rv. 36 er et viktig element i transportsystemet i videreføring av Bypakke i Grenland. For å gå videre med en helhetlig bypakka så er beste løsning, sett fra Statens vegvesen sitt ståsted, å fortsette planleggingen i Porsgrunn og Skien kommuner.

Første etappe av E18-utbyggingen mellom Oslo og Bærum er godt i gang.
Les også

Avlyste videre bygging av E18 i Bærum – har allerede kostet over 200 millioner

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.