MARITIM

Turistperlen skal bli enda mer sjarmerende med kaianlegg i fjell

Steinbedrift vil flytte kaianlegg fra Gudvangen sentrum og  inn i en fjellhall der skip kan seile inn i og laste. Det vil bety slutt på tungtransport gjennom verneverdig trehusbebyggelse og fjerne støy og støv i turistperlen innerst i Nærøyfjorden.

Bildet viser de tre alternativene for Gudvangen Steins kaianlegg: Alt. 0 er å la kaia ligge der den er. Alt. 1 er å flytte kaia litt nordover. Alt. 2 er fjellhall med portal og kaianlegg inne i fjellet. Det er alternativet både kommunen og Gudvangen Stein foretrekker.
Bildet viser de tre alternativene for Gudvangen Steins kaianlegg: Alt. 0 er å la kaia ligge der den er. Alt. 1 er å flytte kaia litt nordover. Alt. 2 er fjellhall med portal og kaianlegg inne i fjellet. Det er alternativet både kommunen og Gudvangen Stein foretrekker.

Gudvangen Stein vil sprenge ut og bygge utskipningskai og mellomlager for bergarten anortositt inne i fjellet litt utenfor sentrum av turistbygda.

Les mer om: