ENERGI

Turisthytte må fjerne vindmølle: – Nå må vi bruke mer dieselaggregat

Fylkesmannen har sagt nei, og den 18 år gamle vindturbinen må tas ned i vinter. Strømmen erstattes av diesel og gass.

Vindturbinen har stått på stølen i 18 år, men nå må den vekk. Eieren har ikke dokumentert at den greier å produsere 70 prosent av energien hytta forbruker.
Vindturbinen har stått på stølen i 18 år, men nå må den vekk. Eieren har ikke dokumentert at den greier å produsere 70 prosent av energien hytta forbruker. Foto: Heinseter
29. aug. 2019 - 14:06

– Det er leit. Jeg trodde at dette var bærekraftig, men det var det tydeligvis ikke. Vindturbinen står i nasjonalparken, så fylkesmannen sier at den er et fremmedelement. Man skulle jo tro at et dieselaggregat også er et fremmedelement, men tydeligvis ikke i fylkesmannens hode, sier Knut Harald Brekke.

Han og kona Bjørg eier og driver Heinseter turisthytte i Hardangervidda nasjonalpark. I 2001 ble det satt opp en vindturbin for å produsere strøm til hytta.

Nå, 18 år senere, har de fått avslag på søknad om å beholde vindturbinen. 

– Den må fjernes i løpet av vinteren. Det er ikke vei inn hit, så den må kjøres bort med snøscooter, sier Brekke.

Varmer opp rommene med vindkraft

Bakgrunn

I 1999 ga Miljøverndepartementet midlertidig tillatelse til å sette opp vindmølle ved hytta.

I 2008 søkte eierne om varig tillatelse, men fikk avslag fra fylkesmannen og Direktoratet for naturforvaltning.

I 2012 grep Miljøverndepartementet og miljøvernminister Erik Solheim (SV) inn og ga dispensasjon til nye to års prøvedrift av vindmølla.

I 2014 ga Fylkesmannen dispensasjon for tre nye år, men krevde at eier innhentet opplysninger om hyttas energibruk og vindmøllas energiproduksjon. Dette har ikke skjedd.

Nå har Fylkesmannen i Buskerud gitt avslag på ekteparets søknad om å beholde vindturbinen. Begrunnelsen er § 48 i naturmangfoldloven, som sier at tiltaket ikke skal «påvirke verneverdiene nevneverdig». 

Kilde: Fylkesmannen i Buskerud

Brekke sier at han ikke har mottatt klaget på vindturbinen fra fjellturistene.

– Nei, jeg har ikke ikke fått klager fra andre enn miljøavdelingen på fylket. Turistene er stort sett positive, men fylket har vært imot siden dag én. Vi fikk avslag da vi satte den opp, og siden har det vært prøvedrift med korte forlengelser. Nå ble det avslag, og det får vi bare forholde oss til, sier Brekke.

Hytta ligger 1100 meter over havet og har ikke tilgang til strømnettet. Vindturbinen har en maks-effekt på 16 KW og backes opp av dieselaggregat og gass. Hytta har radiatorer og vannbåren varme, som fungerer som energilager for vindkraften. 

– Nå må vi bruke mer diesel og gass framover. Å ha en vindmølle har ikke vært helt problemfritt, men den har stort sett surra og gått, sier Brekke. 

Les også

Nå kommer el-krav til drosjer: Bygget solceller og 50 ladere selv

Har ikke dokumentert energiproduksjonen

Ellen Lien, seksjonsleder hos Fylkesmannen i Oslo og Viken, sier at det er kjempestrengt å bygge i en nasjonalpark, og at landskapet skal være vernet mot utbygging og anlegg av alle slag.

Bjørg og Knut Harald Brekke driver Heinseter turisthytte. De har kjempet lenge for å beholde vindturbinen, men forholder seg nå til beslutningen fra Fylkesmannen og planlegger å fjerne turbinen til vinteren. <i>Foto:  Privat</i>
Bjørg og Knut Harald Brekke driver Heinseter turisthytte. De har kjempet lenge for å beholde vindturbinen, men forholder seg nå til beslutningen fra Fylkesmannen og planlegger å fjerne turbinen til vinteren. Foto:  Privat

Hun sier at Miljøverndepartementet allerede i den første tillatelsen krevde en uavhengig rapport om fordeler og ulemper ved prosjektet. Rapporten skulle omtale drift, energiproduksjon, påvirkning på landskap og villrein, og en spørreundersøkelse om folks syn på tiltaket. Det var et krav at vindmølla skulle dekke minimum 70 prosent av turisthyttas totale energibehov. Det har ikke eieren levert dokumentasjon på. 

– Vi hadde ønsket at eierne hadde klart å produsere fornybar kraft i det omfanget det ble stilt krav om. Men nå er risikoen at man må ha dieselaggregat og motorferdsel i tillegg til naturinngrepene med turbinen. Når de positive effektene ikke er så store som man stilte krav om, faller legitimiteten til prosjektet, sier Lien.

Eier Knut Harald Brekke innrømmer at han ikke har levert en energioversikt, og ikke vet hvor mange kilowattimer turbinen produserer.

Ellen Lien, seksjonssjef for naturforvaltning, skog og fjell hos Fylkesmannen i Oslo og Viken. <i>Foto:   Privat</i>
Ellen Lien, seksjonssjef for naturforvaltning, skog og fjell hos Fylkesmannen i Oslo og Viken. Foto:   Privat

– Jeg har ikke målt det. Men jeg vet hvor mye diesel jeg bruker, sammenlignet med nabohytta. Det er det jeg har målt etter, sier Brekke.

Han tror ikke de manglende energiberegningene har vært avgjørende for fylkesmannen:

– De har vært imot dette hele tiden, av prinsipp, hevder Brekke.

Liten konsekvens for villrein

Fylkesmannen skriver i avslaget at verneforskriften forbyr inngrep av alle slag og at «Vindmøllen påvirker både landskapet, landskapsopplevelsen, og det er også stor usikkerhet rundt påvirkningen vindmøllen har for flere arter i området». Det nevnes at det er observert fjellrev, jaktfalk og andre truede arter i området. 

Han mener at vindturbinen ikke har vært noen stor belastning på naturen.

 Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet skriver at «vindmøllen i seg selv vil trolig ikke medføre særlige negative konsekvenser for villreinen». <i>Foto:  Privat</i>
 Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet skriver at «vindmøllen i seg selv vil trolig ikke medføre særlige negative konsekvenser for villreinen». Foto:  Privat

– Vi har aldri funnet døde fugler, og vi har ikke opplevd at reinsdyra har skygget unna på grunn av turbinen. De går her stort sett om vinteren, og da står vindmølla uansett stille, sier Brekke. 

Saken har vært på høring blant andre hos Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet. De har ingen merknader, og skriver at «vindmøllen i seg selv vil trolig ikke medføre særlige negative konsekvenser for villreinen».

Både Nore og Uvdal kommune og Tilsynsutvalget i Buskerud anbefaler at Heinseter får varig tillatelse til å bruke vindmølla.

– Men også kommunen har sagt at vindturbinen må produsere en vesentlig andel av energibehovet på hytta, presiserer Ellen Lien hos Fylkesmannen.

Må rydde og tilbakeføre området

Fylkesmannen skriver at de generelt ikke ønsker å åpne for en praksis med faste installasjoner i nasjonalparken, og at Brekke ikke har fulgt opp vilkåret om å dokumentere effekten av vindmøllen. Derfor krever Fylkesmannen at vindturbinen fjernes og området ryddes og tilbakeføres til en naturtilstand innen 1. november neste år. 

Saken har skapt debatt i lokalavisa Hallingdølen. Enkelte lesere tar der til orde for at vindmølla kan erstattes av solceller.

– Vi har ikke vurdert det enda, men det kan være verdt å se på. Vi må regne på hvor mye effekt det gir, kontra hvor mye det koster, sier Brekke.

Ellen Lien hos Fylkesmannen sier at det kan være potensial for bruk av mer solenergi på hytta, men at et større solcelleanlegg også vil være et naturinngrep som er søknadspliktig.

Les også

Statkraft: Krevde 13 mill. etter eksplosjon og brann, men må selv punge ut

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.