MOTOR

Tryggere å fly i nord

Nå er NATCON satt i drift også ved Bodø kontrollsentral. Dette er kontrolltårnet på Bodø lufthavn.
Nå er NATCON satt i drift også ved Bodø kontrollsentral. Dette er kontrolltårnet på Bodø lufthavn.Bilde: Per Erlien Dalløkken

Under parolen «Vi samler Norge» trykker Avinor-sjef Sverre Quale inn på-knappen på flykontrollsystemet NATCON på Bodø lufthavn i dag.

Dermed er hele det norske luftrommet kontrollert på samme moderne systemtekniske plattform.

Sikrere og enklere

NATCON står for Norwegian Air Traffic Control System og det er brukt mange år på å utvikle systemet.

Med NATCON Nord på plass skal det bli en sikrere og mer effektiv kontroll med flytrafikken i det luftrommet som kontrolleres av Bodø kontrollsentral, inkludert deres 35 lufthavner.

Stikkord er en audiovisuell alarm som vil varsle flygeleder ved en eventuell konfliktsituasjon i luftrommet.

I tillegg blir prosedyrene for overlevering av fly fra én kontrollsone til en annen enklere.

NATCON er i det vesentlige utviklet i Norge, og er bygd opp i sektorer. Hver av disse sektorene skal slik arbeidsoppgavene er utformet, overvåkes av to flygeledere.

Forsinket

Systemet er allerede tatt i bruk i Oslo og Stavanger.

Stavanger Kontrollsentral var først ute med å sette NATCON i drift sommeren 2004.

Etter planen skulle flykontrollsystemet bli implementert også i Bodø i løpet av 2006/2007, men det skjer altså to år på etterskudd.

Og det er nok på tide: Ifølge Avinor selv er utstyret som fram til nå er benyttet av lufttrafikktjenesten ved kontrollsentralen i Bodø og ved en rekke innflygings- og tårnenheter utviklet tidlig på 1970-tallet. Teknologien er gammel og tilfredsstiller ikke nasjonale og internasjonale krav til funksjonalitet.

Når NATCON Nord-prosjektet er fullført skal Bodø ATCC begynne aktivitetene for innføring av kontrollert luftrom på Haltenbanken.

Sikrere å fly offshore

Les mer om: