SOLENERGI

Trump får bred kritikk etter ny straffetoll på solceller og vaskemaskiner

Solbransjen frykter krise.

President Donald Trumps administrasjon opplyste mandag at tollsatsen på solceller innføres umiddelbart. Illustrasjonsbilde.
President Donald Trumps administrasjon opplyste mandag at tollsatsen på solceller innføres umiddelbart. Illustrasjonsbilde. Foto: Fusen
 

USA innfører opptil 30 prosents straffetoll på solceller produsert i utlandet. Kina protesterer, solnæringen i USA frykter krise, og Canada og India advarer.

President Donald Trumps administrasjon opplyste mandag at tollsatsen på solceller innføres umiddelbart. Den skal begynne på 30 prosent og gradvis falle til 15 prosent i løpet av de neste fire årene.

I tillegg innføres det straffetoll på opptil 50 prosent på store vaskemaskiner.

Washington begrunner tiltakene med at de vil hjelpe amerikanske industriprodusenter. USA importerer store mengder solcellepaneler fra Kina, mens mange vaskemaskiner importeres fra Sør-Korea.

– Sammen med andre medlemmer av Verdens handelsorganisasjon (WTO) vil Kina forsvare sine legitime interesser, heter det i en uttalelse fra det kinesiske handelsdepartementet.

Regjeringen i Sør-Korea varsler at den vil bringe saken inn for WTO.

Den amerikanske solenerginæringen er splittet i synet på straffetoll på billige kinesiske solceller. Et stort antall selskaper som jobber med å installere solcellepaneler, er sterkt kritiske til Trump-administrasjonens beslutning.

23.000 arbeidsplasser i USA kan gå tapt på grunn av straffetollen, hevder bransjeorganisasjonen Solar Energy Industries Association (SEIA). Organisasjonen advarer også om at milliarder av dollar i sol-investeringer vil bli utsatt eller droppet.

Globalisering

Fra talerstolen i Davos tirsdag sa Indias statsminister Narendra Modi at proteksjonisme bringer nye farer til bordet.

– Den negative påvirkningen som denne type tankegang bringer med seg, kan ikke bli sett på som mindre farlig enn klimaendringer eller terrorisme, sa Modi i åpningstalen på Verdens økonomiske forum (WEF).

Modi oppfordret i sin tale verdens regjeringer til å ikke isolere seg. Han poengterte budskapet med et sitat fra Indias uavhengighetshelt Mohandas Gandhi:

– Jeg ønsker ikke at vinduene på huset mitt holdes stengt fra alle kanter. Jeg ønsker at vindene fra alle lands kulturer kommer seg selvbehersket inn i mitt hus og også ut av mitt hus.

India og Kina har dratt stor nytte av globaliseringens innflytelse på verdensøkonomien. Men for Trump, som ble valgt til president på slagordet «Amerika først», innebærer globaliseringen tap av amerikanske arbeidsplasser. Trump ser på en sterk amerikansk økonomi som en styrke også for omverdenen.

Frihandel

Også Canadas statsminister Justin Trudeau brukte sin taletid i Davos tirsdag til å ta til mæle mot proteksjonisme.

Trudeau kunngjorde at en reforhandlet frihandelsavtale for Stillehavsregionen (TPP) er blitt inngått i Tokyo etter to dager med høynivåsamtaler. USA har trukket seg fra avtalen. Elleve land stiller seg bak avtalen.

– Denne avtalen oppfyller våre mål om å skape og bidra til bærekraftig vekst, velstand og til å fortsatt ha godt betalte middelklassejobber i flere generasjoner framover, sa Trudeau.

Avtalen har kommet i stand samtidig som det er bekymring for at Trump vil trekke USA ut av den nordamerikanske frihandelsavtalen NAFTA. 75 prosent av Canadas handel er med USA. Som et spark til Trump sa Trudeau at hans regjering «arbeider hardt for å få vår nabo i sør til å innse hvor bra NAFTA er og at den ikke bare har vært til fordel for vår økonomi, men også hans lands økonomi og verdensøkonomien», sa Trudeau.