Tror ikke mer penger gir samferdselsløft

 Selv om transportsektoren skulle få så mye som 45 prosent mer penger enn i dag, vil det bare bidra til å opprettholde dagens standard, mener Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Tror ikke mer penger gir samferdselsløft
Regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan vil ikke gi store bedringer. Her illustrert av Bærumstunnellen. Bilde: Mona Strande

Ingeniørforeningen har levert sin høringsuttalelse til Nasjonal Transportplan og er ikke nådig i sin beskrivelse av situasjonen. Foreningen har kun regnet seg fram til effekten av den største økonomiske rammen på 45 prosent mer penger enn i dag.

– Hvis det legges til grunn en politisk ambisjon om å øke rammen for samferdselssatsingen med 45 prosent, kan en slik økning ved første øyekast virke betydelig, men RIFs gjennomgang viser at økningen kun bidrar til å opprettholde dagens standard. RIF mener derfor det er feil å kalle en slik satsing et løft, heter det i høringsuttalelsen.

Jernbanen blir ikke bedre

Les også:

Underinvestering

Foreningen mener det har vært en «underinvestering» i samferdsel i mange år, spesielt på vei og jernbane.

– I tillegg har det vært et veldig stort vedlikeholdsetterslep, sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansen i RIF.

Gardermoen sikter mot 65 millioner passasjerer

Les også:

Tar igjen forfallet

Direktør Lars Aksnes i Vegdirektoratet innrømmer at det ikke er planlagt så mange nye store veiprosjekter i forslaget til ny transportplan fordi man satser på å ta igjen forfallet samt transport i byene.

– Det er en stor vridning av pengebruk til drift, vedlikehold, forfall og byområder. Det er her vi får problemene og befolkningsveksten, sier han.

Les også: – Den som har mest makt over klimaet i regjeringen er statsministeren. Og nest mest har jeg.

Les mer om: