DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Trøndelag fylke framskynder veiarbeid for 700 millioner for å hjelpe entreprenørene

Fylkesvei 17-prosjekt lyses trolig ut før påske.

Trøndelag fylke har overtatt prosjekter Vegvesenet har drevet på fylkesvei 17. Nå framskynder de et nytt prosjekt på denne veien, for å hjelpe fylkets entreprenører gjennom Korona-epidemien.
Trøndelag fylke har overtatt prosjekter Vegvesenet har drevet på fylkesvei 17. Nå framskynder de et nytt prosjekt på denne veien, for å hjelpe fylkets entreprenører gjennom Korona-epidemien. Foto: Statens vegvesen
17. mars 2020 - 15:29

Trøndelag fylke kommer til å framskynde en rekke utbyggings- og vedlikeholdsprosjekter for å støtte opp om næringslivet under Korona-utbruddet. Blant tiltakene som flyttes fram er et investeringsprosjekt på fylkesvei 17 verd drøyt 250 millioner kroner, som i utgangspunktet var planlagt igangsatt høsten 2021.

Det blir sannsynligvis politiske behandlet i hovedutvalg for vei 1. eller 2. april, slik at man kan lyse ut prosjektet allerede før påske i år, opplyser fylkesrådmann i Trøndelag, Odd Inge Mjøen, til Veier24.

Møtevirksomheten til fylkespolitikerne i Trøndelag holdes opp til tross for smitteverntiltakene i forbindelse med Korona-utbruddet, ved hjelp av de samme digitale plattformene som mange med hjemmkontor bruker i disse dager.

Tokagjelet er en del av fylkesvei 49 og er svært skredutsatt, men politikerne i Vestland fylke vil ikke bare satse på rassikring. Bildet er fra et ras i 2013.
Les også

Politikerne strøk setning som skulle prioritere rassikring

Girer opp fornyingsprogrammet

Det framskyndede fylkesvei 17-prosjektet kommer i tillegg til allerede igangsatte prosjekter i milliard-klassen på fylkesvei 714, i Fosen-pakken og ved andre prosjekter på fylkesvei 17.

Mjøen sier at fylkeskommunen også vil framskynde tiltak i det vedtatte fornyingsprogrammet for fylkesveiene i Trøndelag. For 2020 er det vedtatt å bruke 200 millioner kroner, men det kan også bli aktuelt å framskynde tiltak for inntil 250 millioner kroner som er planlagt utført i 2021.

– Dette går under vedlikehold, men det er såpass tunge vedlikeholdsprosjekter at de komme til å bli utlyst som egne oppdrag. For 2020 er det snakk om å bruke 103 millioner på tiltak rundt veifundament, drens, avløp og veiutstyr, 18 millioner på såkalt punktvise tiltak, 76,5 millioner på bruer, 32 millioner på gang- og sykkelveier, og 2,5 millioner på fornying av tunnel, sier Mjøen.

Han sier at 2020-tiltakene ikke trenger politisk behandling for å framskyndes. For å løfte 2021-tiltak inn i 2020, må politikerne si ja, men Mjøen sier at han føler seg sikker på at han har fylkespolitikerne i ryggen på dette.

Fylkesordfører Tore Sandvik har allerede gått ut og sagt at fylket må gjøre sitt for at det er aktivitet i næringslivet og samfunnet for øvrig.

– Det vil være flere vedlikeholdsoppgaver framover som kan gjennomføres, selv om situasjonen er krevende for alle, sa han i en melding fylket la ut på nettsidene sine i går.

Finansdirektør Kjetil Ebbesberg og konsernsjef Remi Eriksen er fornøyd med vekst og resultat for DNV i 2023. Det blir bonus på alle ansatte i år også.
Les også

DNV: Gliser over årsresultatet

Tror andre fylker har lignende planer

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen har ikke hørt om andre fylker som har bestemt seg for å framskynde veiprosjekter.

– Men det overrasker meg hvis ikke andre fylker tenker i samme baner, sier han.

I følge Mjøen er det ikke kommet noe insitament fra sentrale myndigheter om å sette i verk motkonjunkturtiltak i fylkene, men han forteller at Trøndelag har avklart sine planer med både NHO og LO, og at begge organisasjonene støtter initiativet.

Trøndelag fylkeskommune har satt krisestab i forbindelse med Korona-utbruddet, og alle ressurser er rettet inn mot å levere nødvendige tjenester, forteller Mjøen. Fylket kommer også til å merke virusutbruddet økonomisk.

– Vi opplever en betydelig inntektssvikt blant annet i kollektivtrafikken, hvor fylket ser ut til å miste inntekter på 50 millioner kroner i måneden. Det vil også komme en skattesvikt både i 2020 og 2021, så dette blir tøft for det offentlige også. Men vi mener likevel det er viktig å kjøre på med disse tiltakene nå, for å hjelpe næringslivet vårt gjennom krisen, sier Mjøen.

Stedet, personene og maskinene på bildet har ikke tilknytning til den aktuelle saken.
Les også

Mesta ble vraket – fylke brøt flere regler

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.