ARKITEKTUR

Trevegger og tregulv på sykehus kan gjøre pasientene raskere friske

Fem land har gått sammen om å se på bakterievekst, virus, overflatebehandling, inneklima og bestandighet for tre. Resultatet skal bli en håndbok for bruk av tre i helsebygg.

Seniorforsker Ulrich Hundhausen, her på Rikshospitalet. Et sykehus preget av sterile, hvite vegger og upersonlig materialvalg. Hundhausen og hans forskerkolleger skal nå kartlegge alle sider ved å bruke tre i innredningen i helsebygg.
Seniorforsker Ulrich Hundhausen, her på Rikshospitalet. Et sykehus preget av sterile, hvite vegger og upersonlig materialvalg. Hundhausen og hans forskerkolleger skal nå kartlegge alle sider ved å bruke tre i innredningen i helsebygg. Foto: Joachim Seehusen
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

I tillegg til en håndbok for arkitekter skal det komme nye produkter til overflatebehandling fra forskningsprosjektet «Wood for health», som startet i januar og løper i 36 måneder.

Hele satsingen har et budsjett på 1,3 millioner euro, rundt 13 millioner kroner, og er ledet av Universitetet i Oulu i Finland. Den norske delen, ved Treteknisk, vil motta tre millioner kroner fra Forskningsrådet.

– Vi skal se på flaskehalser. Hvorfor er det ikke brukt enda mer tre i helsebygg, sier seniorforsker Ulrich Hundhausen ved Treteknisk i Oslo.

Anekdotiske bevis

Bakgrunnen for at Norges forskningsråd, og tilsvarende i de andre landene, har bevilget pengene er at til tross for mange indikasjoner på at tre egner seg godt i helsebygg finnes det lite dokumentasjon og ingen veiledning for de som ønsker å benytte tre.

Det er gjort mest innen psykologi, men forskere viser økende oppmerksomhet rundt hvordan tre virker, eller kan virke, også på pasienter i somatiske sykehus. Det er godt dokumentert at tre demper stress. Det gir raskere mental heling og styrker positive følelser. For somatiske pasienter er det interessant at det også reduserer følt smerte.

– Det er behov for mer forskning. Vi har indikasjoner og anekdotiske bevis, men vi mangler dokumentasjon. Nå får jeg mange henvendelser om tre og helseeffekter. Vi forbereder en søknad til Forskningsrådet, og håper å få den av gårde innen utgangen av året, sier professor Anders Qvale Nyrud ved NMBU.

Gror hoftebrudd raskere i rom med trepaneler?

På Skellefteå lasarett nord i Sverige startet i november i fjor en pilotstudie der man skal se på om bruk av treinnredning i rom korter ned tiden det tar å bli frisk.

Studien er initiert av bransjeorganisasjonen Svenskt Trä og har både universiteter og forskningsinstitusjoner samt næringsliv og offentlige aktører med som partnere.

Dr. Bror Sundqvist ved Luleå tekniska universitet er prosjektleder. Han skriver i en e-post at studien skal gjennomføres ved ortopedisk avdeling og at den består av tre deler. Det er kliniske studier av hvordan rom med treinnredning og kleding virker på pasienter med hofteleddsbrudd, det skal gjøres luft- og mikrobemålinger i pasientrom og forskerne skal se på produktdesign av trepaneler.

Studien startet i november i fjor, og pandemien har gitt forsinkelser.

– Vi har gjort en del målinger av inneklima, men kun noen få pasienter har vært med foreløpig. Vi regner med å presentere foreløpige resultater til høsten, skriver Sundqvist.

Les også

Kun interiør – ingen bærende konstruksjoner

I fellesprosjektet mellom de fem landene er Universitetet i Oulu med fra Finland, Latvian State Institute of Wood Chemistry og Lecavnieks & Co deltar fra Latvia, mens Fraunhofer WKI i Braunschweig og Auro Planzenchemie representer Tyskland og Treteknisk er med fra Norge.

Ulrich Hundhausen, sier at dette prosjektet holder seg unna bærende konstruksjoner, fokuset er på overflater som veggpaneler, himlingsplater og gulv.

Prosjektet «Wood for health» er delt inn i en rekke arbeidspakker. En av dem er å dokumentere praktiske erfaringer i sykehus der tre har vært brukt en stund. Da vil Drottning Silvia Barnsjukhus i Göteborg være sentralt. Der er det brukt mye tre, og sykehuset er tegnet av partneren White arkitekter.

Bakterier og virus

Fraunhofer WKI skal utvikle nye produkter for antibakteriell overflatebehandling. Når disse er klare skal forskerne i Universitetet i Oulu ta dem inn i sitt arbeid for å sikre god hygiene. Finnene se på hva som vokser på hvilke treslag, om bakterier eller virus trives.

– Så er det arbeidspakke 5, som ligger under Treteknisk. Den rommer alt annet enn hygiene. Vi skal se på permeabilitet for vanndamp og hvordan treet bidrar til å kontrollere luftfuktighet. Hardheten er også et tema, hvor slitesterkt er treet og i hvilken grad kan det motstå riper. På slutten skal vi bedømme hvordan løsningen i tre er ift. andre materialer med henblikk på miljø og økonomi, sier Hundhausen.

Når det meste er på plass, står forskerne overfor en utfordring av mer juridisk karakter. Målet er én håndbok som kan hjelpe arkitekter som tegner sykehus, men regler og krav varierer til dels sterkt mellom landene.

– Vi har akkurat startet å kartlegge hvilke krav som gjelder i hvert av landene. I Norge har vi funnet i overkant av 50 helsebygg der tre er brukt, det er mest omsorgsbygg og noen sykehus, sier Hundhausen.

Les også

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.