SAMFERDSEL

Trekker tilbake påstand om at 1 av 5 elvarebiler eksporteres til utlandet

Men eksport av norske el-subsidier kan bli lønnsomt fra 2023, ifølge TØI-forsker.

Profitt på subsidier ved eksport av elektriske varebiler kan spre seg til elbiler, advarte Transportøkonomisk institutt. Nå korrigeres utsagnet.
Profitt på subsidier ved eksport av elektriske varebiler kan spre seg til elbiler, advarte Transportøkonomisk institutt. Nå korrigeres utsagnet. Foto: Ole Berg-Rusten

Nylig publiserte Transportøkonomisk institutt (TØI) en rapport der de hevdet at en av fem elektriske varebiler hadde blitt eksportert fra Norge de siste par årene. Det satte instituttet i sammenheng med at Enova i august 2019 innførte tilskudd ved kjøp av nullutslipps-varebiler.