Trekker tilbake påstand om at 1 av 5 elvarebiler eksporteres til utlandet

Men eksport av norske el-subsidier kan bli lønnsomt fra 2023, ifølge TØI-forsker.

Trekker tilbake påstand om at 1 av 5 elvarebiler eksporteres til utlandet
Profitt på subsidier ved eksport av elektriske varebiler kan spre seg til elbiler, advarte Transportøkonomisk institutt. Nå korrigeres utsagnet. Foto: Ole Berg-Rusten

Nylig publiserte Transportøkonomisk institutt (TØI) en rapport der de hevdet at en av fem elektriske varebiler hadde blitt eksportert fra Norge de siste par årene. Det satte instituttet i sammenheng med at Enova i august 2019 innførte tilskudd ved kjøp av nullutslipps-varebiler.