De ødelegger sin egen forretningsmodell med vilje. Slik innoverer norske selskap

Fire nøkler til innovasjon servert av tre bedrifter og to eksperter.

De ødelegger sin egen forretningsmodell med vilje. Slik innoverer norske selskap
Norsk bedriftskultur legger til rette for samarbeidsdrevet innovasjon (til venstre). I økende grad blir bedriftene inspirert av prinsipper hentet fra lean startup-metoden (til høyre). Bilde: Tone Merethe Berg Aasen/ Oscar Amundsen (NTNU)/ Bring/Posten

La oss tenke at du allerede har idéen. Nå gjelder det å realisere dens potensial.