Tok sertifikat i hydraulikk

Roald Nesheim er ansatt i ProSafe Drilling Services. Han har Gullfaks A som arbeidsplass.

Han kjente godt til de langvarige problemene med en traverskran på bop-dekk nord. Hydraulikkoljen ble overopphetet.

Det var vanskeligheter med samkjøring av hovedkrokene i kranen, noe som påvirket både sikkerhet og tempo i arbeidet med brønnutstyret.

I sin prosjektoppgave løste Nesheim begge problemene og forbedret samtidig vedlikeholdsprogrammet.

Arbeidet ble svært godt mottatt av oppdragsgiver, som kan påregne betydelige gevinster såvel økonomisk som sikkerhets- og miljømessig. For Roald Nesheim ble fagsertifikatet i hydraulikk selve kronen på verket. Fra før hadde han teknisk fagskole.

Den toårige utdanningen for fagsertifikatet er utviklet av Kompetansesenteret for Roterende Maskineri (KRM). Den gjennomføres i samarbeid med NKI Fjernundervisning og Statoils Opplæringssenter LOK.

Utdanningen tilfredsstiller det europeiske kompetansenivået for hydraulikere, CETOPs nivå 2. Den norske godkjenningen av kurssenteret gjøres av Hydraulikk-Pneumatikkforeningen.

Utdanningen kombinerer teori og praksis, med fagbrev eller relevant yrkespraksis som grunnlag. Noen av teorikursene er helt eller delvis kompetansegivende i henhold til læreplan for Teknisk fagskole. Den teoretiske delen baseres på fjernundervisning, mens de praktiske kursene går over to eller tre uker hvert år.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå