SAMFUNN

Tok Porter feil?

Perspektivet går på tvers av ”den amerikanske sannheten" som man i hovedsak underviser i ved norske læresteder.

M. Porters konkurranseteorier (billigere, bedre, fokusert) og hans verdikjedebetraktninger, er lagt til grunn for de flestes bilde av hva essensen i firmastrategi er.

En hel generasjon ledere har dette i hodet når de vurderer sine strategiske forretningsmessige transaksjoner. Hva om dette skulle være et spesialtilfelle mer enn en generelt gjeldene teori?

Hva om Porter rett og slett tok feil? Hva om nettopp dette er forklaringen til at så mange selskap – store som små – kjøres i grøften?

Boken stiller opp et alternativ til den rådende ideologi på området.

Og her ligger også noe av bokas nytte og styrke: Ifølge professor Jonny Holbek vil boken ”sikkert skape diskusjoner og dialoger på et felt (strategi) hvor nettopp samtaler, refleksjon og nyansert tenkning er helt nødvendig forutsetninger for gode strategiske beslutninger.

Boka er annerledes, den tar praksis på alvor, og er så grundig i de teoretiske fremstillinger at den fortjener å bli bearbeidet for internasjonal publisering”.Les mer om: