KOMMENTARER

– To milliarder i telesubsidier er nok

Tele 2 og Network Norway ber om for mye, skriver PT-direktør Torstein Olsen i denne kommentaren.

TERMINERING: PT-direktør Torstein Olsen mener Tele 2 og Network Norway nå får klare seg på egen hånd etter å ha blitt subsidiert med to milliarder kroner gjennom skjeve termineringspriser.
TERMINERING: PT-direktør Torstein Olsen mener Tele 2 og Network Norway nå får klare seg på egen hånd etter å ha blitt subsidiert med to milliarder kroner gjennom skjeve termineringspriser. Bilde: Espen Zachariassen

Post- og teletilsynet vedtok 26. juni å avvise Tele 2 og Network Norways anmodning om å forlenge den perioden selskapene får ta høyere termineringspriser enn konkurrentene i mobilmarkedet. Det tok bare timer før de Tele 2 og Network Norway påklaget vårt vedtak.

Få tema er egnet til å engasjere så sterkt i mobilmarkedet som termineringspriser. Det er selvsagt fordi alle involverte vet at her står det om virkelig store penger.

Et vedtak i «termineringsmarkedet» er en svært grundig prosess og består blant annet av flerfaglige vurderinger av ulike rapporter som stilles til rådighet av de som er involvert, og som PT innhenter selv. Slik er det også i denne saken.

Både i Norge og Europa har vi gått fra et regime med skjevregulerte termineringspriser, der noen fikk mye mer enn andre, og mot et regime med like priser.

Prisene har falt fra et par kroner til noen øre, og fra 1. januar 2013 skal termineringsprisen i Norge være 15 øre for alle mobilnetteiere.

Les også: Her er PTs nye strategi

Solid subsidiering

Med seg i prosjektet for å bygge det tredje mobilnettet, har Tele 2 og Network Norway allerede fått to milliarder kroner fra termineringspriser. To milliarder!

Tilsynet vurderer at dette er nok til å bygge minst den 75 prosents dekningen utbyggerne har lovet, og er en halv milliard mer enn de selv la frem for myndighetene i sine opprinnelige planer.

PT vurderer også at det ikke går et leve-eller-dø-skille mellom å bygge videre med eller uten ytterligere subsidier.

Det ligger i sakens natur at utbyggerne protesterer når de anmoder ekommyndigheten om mer penger, og får nei. De har allerede fått finansiert et nett med minst 75 prosent befolkningsdekning og ønsker å bygge også resten av nettet med subsidier.

De ber derfor om mer enn to milliarder kroner til for å bygge de siste 25 prosentene. 

Med grunnfinansieringen selskapene har i de to milliardene, har samfunnet bidratt til en betydelig finansiering av det tredje mobilnettet, som tross alt er et privatøkonomisk prosjekt. Alle gevinster vil tilfalle eierne, som i sin helhet er private aktører.

Les også: Vil prioritere mobildekning for viktige personer

Stordriftsfordeler

Samfunnet vil selvsagt også ha en gevinst, i form av økt konkurranse, og dette er selve grunnlaget for subsidieringen. Når fellesskapet bidrar så mye, må også eierne ta noe av risikoen i forretningsdriften.

PTs beregninger viser at selskapene med et dekningsnivå på 75 prosent, kan utnytte stordriftsfordeler. Tele 2 og Network Norway har bygd opp en organisasjon og et nett som kan utnyttes forretningsmessig effektivt, og det legger selvsagt myndighetene til grunn at profesjonelle aktører gjør.

PT mener også at utbygging utover 75 prosent vil gjøre selskapene mindre avhengige av og mindre sårbare for vilkårene for nasjonal gjesting. Dette i seg selv kan sees på som et solid insitament for videre utbygging.

Bestemme selv

Tele2 og Network Norway må selv vurdere om de vil bygge ut og dermed eie sitt eget nett også utover 75 prosent, eller om de vil leie mobilnett der de ikke har dekning.

Å antyde at ytterligere subsidiering har direkte innvirkning på om noen steder i Norge vil få mobildekning og andre ikke, er for den vanlige mann og kvinne en litt meningsløs beskrivelse.

Vi er enig med selskapene i den selvfølgeligheten at 75 prosent dekning alene ikke er nok til å være en reell konkurrent til Telenor og NetCom. Det er imidlertid litt søkt å ikke bringe nasjonal gjesting inn som den siste byggeklossen, og slik gjøre dagens og fremtidige kunder usikre på leveringsdyktigheten hos den nye netteieren.

Selv da Tele 2 og Network Norway bare hadde et par prosent dekning, kunne kundene deres selvsagt bruke abonnementene sine over hele landet, gjennom ulike typer tilgangsavtaler. Dette gjelder for alle mobilselskaper i Norge, uavhengig av om de eier eget nett eller ikke.

Så du denne? Må rydde opp selv

 

Eie eller leie

På den annen side er det vanlig å gjøre en forretningsmessig vurdering av om det er bedre å eie enn å leie. Tele 2 og Network Norways mulige uro for nasjonal gjesting er et insitament som i seg selv taler for at selskapene kan bygge lønnsomt utover 75 prosent dekning.

PT har tro på at bransjen selv, i dette tilfellet Tele 2 og Network Norway, er de beste til å definere den optimale balansen mellom å eie ytterligere infrastruktur eller leie den. Denne avgjørelsen må bero på en løpende vurdering av vilkårene for tilgang til andres mobilnett, sammenholdt med kostnaden ved å bygge.

Dersom det blir dyrere å leie etter hvert, vil insentivene for å bygge selv øke.

Offentlig styrt subsidiering bør ikke være en del av dette regnestykket. Derfor har PT svart nei til selskapenes anmodning om mer av samfunnets og konkurrentenes penger for å bygge det tredje mobilnettet. 

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.