To interne og en outsider: Kan én av disse bli Norges nye oljedirektør?

Bente Nyland er ferdig som oljedirektør i år. Her er tre aktuelle kandidater til å ta over for henne.

To interne og en outsider: Kan én av disse bli Norges nye oljedirektør?
Fra venstre: Torgeir Stordal, direktør for leting i Oljedirektoratet, Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift i Oljedirektoratet og tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen nevnes alle som en aktuelle kandidater til å fylle stillingen som ny oljedirektør. Foto: Oljedirektoratet, Tommy Ellingsen, Håkon Jacobsen

Når dette året er omme, er også Oljedirektoratets toppsjef Bente Nyland ferdig i sitt virke som oljedirektør, etter 12 år i tjenesten. Da er åremålet, som har vært på seks år av gangen, over. En ny skal på plass.