Tidskamp for Murmansk-fjerning

Tidskamp for Murmansk-fjerning
TØMMES: Iløpet av en måned regner AF Decom med å få tettet dokken permanent. Kanontårn og alt som er over vann er tatt av, tilsvarende 10 prosent av vraket. Bilde: Kystverket

Opprinnelig tidsplan:

  • Molo og tørrdokk ferdig: Vinter 2011
  • Vraket kildesorteres, klippes, og brennes i fraksjoner som skipes direkte til mottak: Vår-sommer-høst 2011
  • Tørrdokk og molo fjernes: Vår og sommer 2012

Fastpriskontrakt: 238,9 millioner kroner (eks. mva.)

Oppdragsgiver: Kystverket

Kystverket tar forsinkelsen med stoisk ro.

– Vi har ikke dårlig tid. Målet er å fjerne vraket mest mulig skånsomt for miljøet. Det blir ivaretatt i tørrdokken, sier Knut Arnhus, Kystverkets prosjektleder.

AF Decom fortsetter arbeidet med å tette dokken, og gjenopptar rivearbeidet så fort dokken er tett.

Gir seg ikke

– Vi kjører på med injisering til det blir tett. Vi håper å få dokken tørr til nyttår. Rivingen kan vi gjøre gjennom vinteren. Lyset er største utfordringen, sier prosjektleder Øyvind Omnes i AF Decom til Teknisk Ukeblad.

En annen utfordring er å frakte mannskap til og fra tørrdokken fra anleggsbrakkene på Sørøya, noen minutters båttur unna. – Dårlig vær kan medføre at det blir verre å komme ut til anlegget, men vi er godt rustet med solide båter, og klare grenseverdier, så det skal ikke bli noe problem, sier Omnes

Krysseren Murmansk utenfor Sørøya i Finnmark skal demonteres i en tørrdokk. AF Decom har kontrakt på jobben og etablerer tørrdokk og demonterer skiept for gjenvinning 2009-2012.
LYSMESTER: Prosjektleder for oppskjæring av Murmansk, Øyvind Omnes, tror lysforholdene blir største utfordring når det skal skjæres ut over vinteren. Tore Stensvold

Forbannet storm

Han tror tetteproblemene har sammenheng med en forrykende storm i november i fjor. Da ble deler av spuntvegg og fyllinger skadet. Moloer ble forsterket og bygget høyere og en spuntvegg måtte flyttes.

Fjellet har også vist seg å være dårligere enn først antatt, blant annet med mange slepper.

Startet pumper

I begynnelsen av september uke klarte pumpene å senke vannstanden i tørrdokka med fire meter. Da ble imidlertid et oljeflak observert, og pumpene stanset.

– Vraket skulle være tomt for olje, men bunkerstankene kan ha rustet og olje steget opp i andre rom i skipet som slapp ut da vannstanden sank. Vi hadde godt med oljevernutstyr og fikk samlet alt uten problemer, sier Arnhus.

Mellom 50 og 100 liter olje ble samlet opp i absorberende lenser.

Fastpris

AF Decom fikk jobben med å fjerne vraket av Murmansk etter en anbudskonkurranse. Oppdragsgiver er Kystverket.

AF Decom skilte seg ut både prismessig og ved å ha en miljøgunstig måte å hogge opp vraket, som har ligget ved Sørøya i Finnmark siden 24. desember 1994.

Selskapet skal klippe opp og skjære Murmansk i biter i tørrdokk og sende ferdig sortert skrap med skip. Etter planen skulle dokka vært tømt og opphogging ha startet i våres.

Les også: Kjemper mot værguder og russisk stål

Stadig problemer for Murmansk-fjerning

Økonomisk risiko

AF Decom vant fjerningskontrakten med Kystverket på fastpris. Det kan bli dårlig butikk for AF Gruppen.

– Det er et prestisjeprosjekt. Vi visste at vi tok en risiko, sa Stig Lien i AF Decom til TU tidligere i høst. Prosjektleder Omnes vil heller ikke si noe om prosjektets økonomi nå.

Krysseren Murmansk utenfor Sørøya i Finnmark skal demonteres i en tørrdokk. AF Decom har kontrakt på jobben og etablerer tørrdokk og demonterer skipet for gjenvinning 2009-2012.
OPPGITT: Prosjektleder Stig Lien har lært mye om tetting av fjell under vann. Så langt er 550 tonn sement brukt til injisering. Bildet er fra i fjor høst. Tore Stensvold

Kanonstål

Hittil er ca. 10 prosent av stålet i Murmansk skåret av. Mens injiseringen pågikk, ble det bygget en molo langs skipssiden. Dermed er så å si alt som lå over vann demontert og lagt på lager ved den provisoriske kaia. Dit kommer skip som skal ta med stålet til gjenvinning.

– Vi har tatt av et par kanoner, og dette er konstruksjoner som er tunge og grovt bygget. Dette har gitt oss viktig lærdom i forhold til videre riving, sier Omnes.

Les mer om: