BYGG

'Tidenes sykkelsatsing' gir 10 kilometer sykkelvei

– Inkompetanse fra regjeringen, mener Syklistenes landsforening.

Ikke nok: Samferdselsminister Marit Arnstad og statsminister Jens Stoltenberg leverer tidenes sykkelbudsjett, men det gir bare ti kilometer sykkelvei i byer og tettsteder.
Ikke nok: Samferdselsminister Marit Arnstad og statsminister Jens Stoltenberg leverer tidenes sykkelbudsjett, men det gir bare ti kilometer sykkelvei i byer og tettsteder.

Regjeringens sykkelmål

  • Målet for perioden 2010–2013 er å legge til rette 226 kilometer for gående og syklende totalt.
  • Av dette er rundt 60 kilometer del av et sammenhengende hovednett for sykkel i utvalgte byer og tettsteder.
  • I 2013 er det lagt opp til å bygge 54 kilometer totalt, der rundt ti kilometer skal bygges i byer og tettsteder.

 

Stemningen var lettere euforisk på den nasjo­nale sykkelkonferansen da statsråden og opposisjons­politikerne kaptes om syklis­tenes gunst nå nylig.

Samferdselsminister Marit Arnstad påpekte til og med at hun aktet å gi mer penger til sykkelveier enn det fagmiljøene har foreslått – hele 351 millioner kroner.

Da statsbud­sjettet ble lagt frem denne uken, var det bråbrems.

– Jeg ble veldig fornøyd da Arnstad sa at hun skulle øke bevilgningene til sykkelveier, men ble skuffet da jeg tre uker senere fikk se hvor lite hun får ut av pengene, sier generalsekretær Rune Gjøs i Syklistenes landsforening om årets statsbudsjett.

Temaside: Alt om statsbudsjettet

111 meter på hver

«Tidenes sykkelsatsing» gir ti kilometer sykkel­vei fordelt på 90 byer og tettsteder. 111 meter på hver hvis det hadde blitt smurt utover.

I løpet av den fire år lange satsingsperioden fra 2010 til 2013 betyr det under halvparten av det som skulle vært.

Regjeringens forventninger til seg selv har sunket. I fjorårets statsbudsjett skrev regjeringen at den skulle nå 30 kilometer med ny sykkel­vei fra 2010 til utgangen av 2012.

Nå er ambisjonen at man skal nå 25 kilometer fra 2010 til ut 2013.

– Det er noe radikalt feil når sykkelbud­sjettet økes til «all time high», samtidig som man kommer lenger unna målet enn før, sier Gjøs.

Les også: Han råder over én milliard sykkelkroner

Bortforklaringer

Regjeringen skylder på at planarbeidet har vært mer tidkrevende enn først antatt, når de i statsbudsjettet skal forklare hvorfor sykkelutbyg­gingen henger etter:

«Dette gjelder særlig i byene der planlegging og bygging er ekstra krevende.»

Sykkelgeneral Gjøs mener dette er gammel kunnskap, og en faktor som det må ha vært tatt høyde for allerede da målene ble satt, og mulige prosjekter skissert.

– De skylder på tunge planprosesser og at kommunene har ansvaret. Det vitner om in­kompeta­nse når staten ikke klarer å drive frem sykkelveier langs eget veinett, sier Gjøs.

Les også: Lag ditt eget sykkelfelt med laser

Bygger på landet

Størsteparten av sykkelveiene som skal bygges neste år kommer utenfor byer og tettsteder. 44 kilometer over det ganske land.

Når disse veiene legges inn i totalregnestykket, ser det ikke så ille ut for regjeringen. Da blir måloppnåelsen i det minste på 74 prosent etter fire år.

Syklistenes landsforening mener regjeringen burde vridd satsingen mot byene – satset på sykkelveier langs innfartsårer og fått hoved­sykkelveinettet i de tettest befolkede områdene til å henge sammen, der potensialet for å øke antall syklende er størst.

– Det burde vært satset konsentrert i enkelte sykkelbyer i stedet for å smøre det jevnt over, mener Gjøs.

Syklistenes landsforening peker på at total­behovet er på 350 kilometer og at det med dagen­s utbyggingstakt vil ta 35 år å nå dette målet.

Les også:

Denne sykkelen endrer form etter terrenget

Disse løsningene skal få folk til å sykle enda mer

Her vasker Andrew sykkelen hos Statoil

Verdens raskeste sykkel  

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.