KARRIERE

Tekna om Nav-forslagene: - Blir straffet for å ha tatt utdanning før

– Blir sittende som passive mottakere av dagpenger.

De foreslåtte endringene, som skal gjøre det lettere å kombinere dagpenger med utdanning, vil ikke hjelpe på hovedutfordringen for arbeidsledige ingeniører, mener Tekna.
De foreslåtte endringene, som skal gjøre det lettere å kombinere dagpenger med utdanning, vil ikke hjelpe på hovedutfordringen for arbeidsledige ingeniører, mener Tekna. Bilde: Mathias Klingenberg
Ina AndersenIna AndersenJournalist
22. feb. 2016 - 12:25

Regjeringen la tidligere denne måneden frem tre konkrete forslag til regelendringer som vil gjøre det enklere for arbeidsledige å ta utdanning – uten at de mister retten på dagpenger (se faktaboks).

Det er en problemstilling Teknisk Ukeblad har skrevet om i en rekke artikler, blant annet om en arbeidsledig sivilingeniør som ble fratatt dagpengene, på grunn av fire dager med studier

Fagforeningen Tekna mener det er gledelig at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie tar tak i det strenge Nav-reglementet, men tror likevel ikke endringene vil utgjøre en reell forskjell for de aller fleste av de arbeidsledige medlemmene deres.

– Disse endringene tar ikke tak i det som nå er hovedutfordringen for våre arbeidsledige medlemmer. Det er i dag et økende antall ledige langtidsutdannede som i praksis blir avskåret fra å ta de kursene de trenger og dermed blir sittende som passive mottakere av dagpenger. Vi frykter at de foreslåtte endringene ikke er gode nok for dem, skriver Tekna i et brev til ministeren.

De foreslåtte regelendringene: 

«Som følge av situasjonen på arbeidsmarkedet, foreslår arbeids- og sosialministeren tre konkrete endringer; to forskriftsendringer og ett lovforslag:

  • Justering av vilkårene for hva som kan regnes som opplæring tilpasset fullt arbeid. Blant annet å tillate utdanning/studiesamlinger minst seks dager per semester (forskriftsendring).
  • Utvidet mulighet for å fortsette utdanning som er påbegynt før ledigheten/permitteringen (forskriftsendring).
  • Utvidet adgang til å motta dagpenger under etablering ev egen virksomhet, fra dagens 9 til 12 måneder (lovendring).»

Har ikke fått svar

Brevet er datert 29. januar, og det store spørsmålet som stilles er om de foreslåtte endringene fortsatt vil føre til at arbeidsledige mister dagpengene dersom de tar et kurs som gir studiepoeng.

Fagforeningen opplyser til Teknisk Ukeblad at de ikke har mottatt noe svar fra departementet.

– Vi har med andre ord ikke noen informasjon som tyder på at arbeidsminister Anniken Hauglies forslag til endring i dagpengereglene løser problemet for mange Tekna-medlemmer som vil kvalifisere seg for nytt arbeid, opplyser Tekna.

Problemet i dag er at Nav kan nekte å utbetale dagpenger til alle som tar korte kurs på universiteter og høyskoler, hvis Nav mener kurset kan regnes som del av et lengre utdanningsløp. Det gjelder selv om man bare tar det korte kurset, forklarer Teknas president, Lise Lyngsnes Randeberg.

– Regjeringen styrer unna hovedutfordringen. Det betyr i praksis at selv om den enkelte student kun ønsker å ta et lite delfag, for eksempel et kurs som gir 10 studiepoeng, uten å fullføre hele utdanningsløpet, kan ikke Nav godkjenne det, fordi det kan ses på som del av et lengre løp, sier hun til Teknisk Ukeblad.  

– Etterlyser reelle endringer

Randeberg er klar på hva hun ønsker av statsråden: Nav må få beskjed om at de ikke kan nekte dagpenger til arbeidsledige som tar kortere etter- og videreutdanningskurs, selv om kurset kan inngå som del av et lengre utdanningsløp.

Helt spesifikt ønsker Tekna at setningen «Enhver deleksamen regnes i denne sammenheng som del av et lengre utdanningsløp» bør fjernes fra dagpengeforskriften i Folketrygdloven. 

Hun forklarer at en det er en lang rekke arbeidsledige som ønsker faglig påfyll, som vil være aktive og kvalifisere seg for sin neste jobb, framfor å sitte og tvinne tommeltotter.

– Vi har for eksempel medlemmer med doktorgrad, som ønsker et kurs i kontraktsrett, for å øke muligheten for ny jobb. Men fordi kurset kan gå inn som en del av en mastergrad, så ville ikke Nav godta det. Men hvis du har en doktorgrad, så trenger du vanligvis ikke en ekstra master, forklarer Randeberg. 

– De foreslåtte endringene forandrer ikke dette. Vi etterlyser reelle endringer fra regjeringen, for høyt utdannede arbeidsledige som ønsker å ta etter- og videreutdanning for å komme seg ut i ny jobb. Her kommer vi med et helt konkret innspill, understreker hun.

– Ikke den typiske Nav-formen

Spørsmålet om kursing for arbeidsledige med høyere utdannelse går rett inn i debatten om Nav-systemet er godt nok tilpasset denne yrkesgruppen.

Tekna skriver i brevet til departementet at «for et land som er avhengig av godt kvalifiserte arbeidstakere, kan det neppe være en tilsiktet ordning at høyt utdannede arbeidstakere ikke har mulighet for å kvalifisere seg til en ny jobb ved å ta kurs på universitet og høyskole, men er henvist til sveisekurs eller truckførerbevis hvis man ønsker faglig påbygging i form av økonomistyring, personalledelse, juss eller regnskap, uten å miste retten til dagpenger.»

– Høyt utdannede er i en særstilling som arbeidsledige. Våre medlemmer passer ikke inn i den typiske Nav-formen. De trenger mindre hjelp og støtte, men ønsker å ta mer ansvar selv. Men de blir straffet for at de har tatt utdanning før, og trenger utvikling og kompetanseheving på et annet grunnlag. Det er synd, mener Randeberg. 

Vil bidra

Tekna mener regjeringen med endringsforslagene tar grep som viser vilje og retning. 

– Samtidig så løser det ikke problemer. Vi vil veldig gjerne få være med å sørge for at de endringene som gjøres nå blir riktige. Vi har både bedt om svar på brevet vårt og vi har bedt om et møte, så langt uten tilbakemelding, det synes jeg er trist, sier fagforeningspresidenten. 

Hun understreker at de har medlemmer som kjenner situasjonen på kroppen hver dag, og at de har mange konstruktive innspill til hvordan situasjonen kan bedres. Men hun er redd det manglende svaret tyder på at departementet ikke vil gå i den retningen Tekna ønsker. 

– Vi håper i det lengste at de vil velge å gå den retningen, men det virker som om det sitter litt langt inne.

Ingen svar

Teknisk Ukeblad har bedt om et svar fra arbeids- og sosialdepartementet på om de nye endringene fortsatt vil føre til at arbeidsledige mister dagpengene dersom de tar et kurs som gir studiepoeng – som også Tekna ba om svar på i brevet sitt. 

– Arbeids- og sosialdepartementet arbeider nå med endringer i regelverket og vil komme tilbake til detaljene når de er klare, svarer kommunikasjonsrådgiver Hanne Tenfjord Skodje i en e-post. 

Hun understreker også at alle som henvender seg til departementet får svar.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.