KARRIERE

Tekna: – Den første bølgen av ingeniører har nå gått så lenge arbeidsledige at de mister retten til dagpenger

Krever større innsats mot arbeidsledigheten.

Ved utgangen av april var 7797 innen ingeniør- og ikt-fag registrert som arbeidsledige hos Nav. Flere av dem har nå vært ledige i to år og mister retten til dagpenger, melder Tekna. Derfor etterlyser fagforeningen større innsats fra regjeringen.
Ved utgangen av april var 7797 innen ingeniør- og ikt-fag registrert som arbeidsledige hos Nav. Flere av dem har nå vært ledige i to år og mister retten til dagpenger, melder Tekna. Derfor etterlyser fagforeningen større innsats fra regjeringen.
Ina AndersenIna AndersenJournalist
11. mai 2016 - 13:27

Regjeringen la i dag frem sitt reviderte statsbudsjett, hvor det var satt av 900 millioner kroner til tiltak mot økende arbeidsledighet, spesielt på Sør- og Vestlandet. Det kommer i tillegg til krisepakken på fire milliarder som lå inne i budsjettet fra før av.

Men Tekna påpeker at mange av de tiltakene som var inne i den opprinnelige tiltakspakken fortsatt ikke er igangsatt.

–  Overraskende mye av det som regjeringen varslet i tiltakspakken er fremdeles under planlegging og utredning, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg i en pressemelding.

– De som mistet jobben da ledigheten begynte å stige for to år siden, mister nå retten til dagpenger. Dette er svært alvorlig for de som rammes.

Arbeidsledige i to år

I desember i fjor skrev Teknisk Ukeblad at mer enn 1000 ingeniører sto i fare for å miste retten på dagpenger dersom de ikke kom seg i jobb, fordi de nærmet seg toårsgrensen som ledige. 

Nå melder Tekna at de ser at flere av medlemmene deres er i nettopp denne situasjonen, den første bølgen av ingeniører har gått så lenge arbeidsledige at de mister retten til dagpenger.

– Vi etterlyser derfor en tydelig ordre om å iverksette tiltakene fra regjeringen, påpeker Randeberg. 

 

Vil ha mer teknologioverføring

Høsten 2015 la Tekna fram et forslag til tiltakspakke for å kunne redusere arbeidsledigheten og styrke norsk konkurranseevne.

Fagforeningen etterlyser blant annet en sterkere satsing på målrettede tiltak for teknologioverføring.

– Vi er overrasket over at regjeringen ikke møter de grunnleggende behovene Norge har for å overføre kunnskap fra olje og gass til andre sektorer mer offensivt. Teknas forslag om et teknologioverføringsprogram er nå inne i statsbudsjettet, men kun med 10 millioner for 2016. Vi mener bevilgningen til dette tiltaket burde vært skalert opp i revidert til 120 millioner kroner, poengterer Tekna-presidenten. 

900 millioner

Regjeringen foreslår i det reviderte budsjettet nye tiltak på over 900 millioner kroner for å støtte opp under sysselsetting på Sør- og Vestlandet.

Det foreslås blant annet økte midler til kommunalt vedlikehold, vedlikehold og investeringer i veg og bane, vedlikehold av sykehusbygg og satsing på grønn skipsfart.

Tiltakene: 

  • Et engangstilskudd på 250 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av kommunale veier, bygg og anlegg på Sør- og Vestlandet. Tilskuddet skal fordeles til kommuner som ligger i dette området og som har høyere andel arbeidsledige enn landsgjennomsnittet.
  • Tiltak innen vedlikehold, fornying og investeringer på veger og jernbane på Sør- og Vestlandet.
  • Opprettelse av ordninger for utvikling og bruk av lav- og nullutslippsteknologi i skipsfarten.
  • Et engangstilskudd på 50 millioner kroner til vedlikeholdstiltak i helseforetakene. Midlene skal fordeles mellom Helse Vest, Helse Sør-Øst(for å treffe Agderfylkene) og Helse Midt-Norge (for å treffe Møre og Romsdal).
  • Økte midler til DEMO 2000 med 50 millioner kroner. Programmet støtter prosjekter i petroleumssektoren, og retter seg spesielt mot leverandørindustrien.
  • 1 000 flere tiltaksplasser for ledige i andre halvår.

Usikker på om det treffer

President i Nito, Trond Markussen, mener det er mye bra i det reviderte statsbudsjettet, men er likevel litt spørrende til om tiltakene treffer ingeniørgruppen i Rogaland – som er hardest rammet – godt nok.

Han påpeker at det nå er en arbeidsledighet på 6,7 prosent blant fagforeningens medlemmer i oljefylket.

– Treffer tiltakene arbeidsledigheten i Rogaland? Er det nok? Jeg er litt spørrende til om vi klarer å gjøre noe med arbeidsledigheten i Rogaland med disse tiltakene, sier han til Teknisk Ukeblad.

Han understreker at Norge ikke har råd til å la så mange ingeniører gå arbeidsledige.

– Det er ingeniørene som er katalysatorene for å skape noe, for innovasjon, for arbeidsplasser, påpeker Markussen.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.