Taper 1 milliard daglig

Norges rederiforbund trapper opp konflikten i Nordsjøen. Fra og med mandag 8. november blir det full lock-out av samtlige om bord på bøyelastere, forsyningsskip og flyttbare rigger.

Det er den lange konflikten mellom Oljeindustriens Landsforening, OLF, og Oljeansattes Fellesorganisasjon, OFS, som er utgangspunktet for sympatilockouten som Rederiforbundet varsler.

Årsaken er at det er boreriggene som har blitt lidende av at konflikten ikke har blitt løst. Konflikten omhandler først og fremst arbeidstidsbestemmelsene for riggansatte.

Den varslede lockouten får enorme konsekvenser for norsk olje- og gassproduksjon. Uten forsyningsskip, stand-by fartøyer og bøyelastere, kan ikke produksjonen fortsette. Inntektsapet er beregnet til ca 1 milliard kroner daglig.

Lyden av tvungen lønnsnemd klinger i det fjerne.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå