OFFSHORE

Tampen-gass til Trollanlegget

Bergen: Amland mener at anlegget på Kollsnes kan øke kapasiteten med 50 prosent.

Fra sitt kontorvindu på Sandsli har Troll-direktør Stein Geir Amland i Statoil utsikt mot Norsk Hydros driftssenter i Bergen som styrer oljedelen i Troll-lisensen.

Men Amland er ikke så opptatt av oljen i Troll, men derimot ønsker han seg mer gass. Og ikke nødvendigvis bare fra Troll.

- All gass fra norsk sokkel bør behandles og utnyttes i Norge. Det er viktig for få til mest mulig verdiskaping fra gassen lokalt. Dersom Tampen-området gjøres om til et gassfelt vil det være naturlig å føre denne gassen i land her for videre bearbeiding. Det mest naturlige ilandføringsstedet vil være på Kollsnes for å utnytte Trollanleggene optimalt, mener han.

Troll-anlegget på Kollsnes behandler gassen fra Troll og Kvitebjørn. Anlegget har et 48 tommers eksportrør til Zeebrügge, Zeepipe, og et rør for gass og kondensat, Natural Gas Liquids, NGL, til raffineriet på Mongstad.

Her behandles gassen videre i Vestprosess-anlegget for å skille ut propan, butan, nafta og MTBE. Dette røret deles også med Norsk Hydros Oseberg-felt. Dagens behandlingskapasitet for gass Trollsystemet er 100 millioner Sm 3 per dag. - Anlegget kan oppgraderes og justeres slik at vi kan øke produksjonen med inntil 50 prosent i gjennomgående kapasitet, sier Amland.

Avviser Storbritannia

Amland mener at de diskusjonene som pågår om Tampen-området er inne på et feil spor dersom de forskjellige lisensene skulle komme frem til at ilandføring av gassen fra Tampen-området bør skje i Storbritannia.

- Skal vi utvikle en gassindustri kan ikke Norge være en ensidig råvareleverandør av gass. Den må i land i Norge og bearbeides her. Vi ser at investeringen i NGL anlegget for for Kvitebjørngassen er nedbetalt i løpet av kort tid. Derfor mener jeg det må være lønnsomt å videreføre tradisjonen med å foredle gassen på norsk jord.

I slike tilfeller kan Amland støtte seg til Petroleumsloven som sier klart at ressursene på sokkelen skal utnyttes til det beste for Norge.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.