PROSJEKTER

Sykkelveiene bygges ut i Trondheim: Her er det mye å tenke på

Vegvesenet lyser ut kontrakt for nye 730 meter med sykkelvei.

Stjørdalsveien i Trondheim med utsyn sørøstover. Her skal det komme ny undergang under jernbanen.
Stjørdalsveien i Trondheim med utsyn sørøstover. Her skal det komme ny undergang under jernbanen. Foto: Google Maps
8. des. 2020 - 05:59

Her er det flere andre entrepriser, utbygginger og spesielle forhold som entreprenøren må forholde seg til. Som byggherren sier det: «Det må påregnes betydelig koordinering med Lilleby utbygging og andre entreprenører på områder som logistikk, trafikkavvikling, koordinering av anleggsarbeid og HMS.»

Trolig vil nemlig dette skje samtidig som at denne sykkelveien i Trondheim skal bygges:

 • Lilleby Utbygging bygger om Stjørdalsvegen og kommunalt VA-anlegg i samme område våren og sommeren 2021.
 • Øst for sykkelvei-entreprisen skal Trondheim kommune legge om kommunalt VA-system og bygge fortsettelsen av hovedsykkelruten. Denne entreprisen vil trolig starte i første halvdel av 2021.
 • Bane Nor planlegger å starte med å bygge kjøreledningsmaster på strekningen. Arbeidet skal begynne sommeren 2021.
 • Trondheim kommune skal bygge om gang- og sykkelveisystemet på sørsiden av eksisterende jernbaneundergang. Også dette arbeidet er planlagt til våren/sommeren 2021.
 • Lilleby skole skal stenge på grunn av omfattende rehabilitering av bygninger og uteområde i skoleåret 2020/2021. Entreprenøren må regne med omfattende koordinering med kommunens entreprenør for rehabiliteringsjobben.
 • Anleggsområdet ligger tett inntil Trønderbanen. Anlegget skal ikke under noen
  omstendigheter forhindre togfremføring, eller forårsake at tog må redusere kjørehastighet. I 2021 er det planlagt togfrie helger (48 timers avbrudd) i uke 22 og i uke 36.
 • Ved GS-undergangen har Statkraft Varme en varmesentral. Statkraft skal til enhver tid ha adkomst for påfylling av gass.
Les også

NCC vant milliardkontrakt i Ålesund

Så selve prosjektet

Og selve entreprisen ser slik ut: Kontrakten handler om rundt 730 meter sykkelvei med fortau med tilhørende infrastruktur. Det er en del av hovedsykkelruten øst i Trondheim.

Arbeidet inkluderer også støyskjermer mot jernbanen, prefabrikkert gang- og sykkelveikulvert, plassbygde støttemurer, kalksementstabilisering og omlegging av eksisterende VA og fjernvarme.

Sykkelveien skal ha høy standard for å sikre transport med lavest mulig friksjon inn mot og ut fra sentrum av Trondheim. Sykkelveien ligger nært jernbanen, og langs den skal det bygges støyskjerm mot jernbanen.

Entreprenøren skal bygge en prefabrikkert gang- og sykkelundergang som forbindelse mellom Stjørdalsvegen og Thoning Owesens gate. Undergangen med tilhørende vingemurer og murer mellom gammel og ny undergang må monteres når det ikke er trafikk på jernbanesporet, altså i såkalt togfri helg.

De plassbygde støttemurer i betong skal bygges som forlengelse av vingemurene til gang- og sykkelveiundergangen.

For å opprettholde stabiliteten til jernbanesporet under graving for støttemur øst for
Stjørdalsvegen må det utføres kalksementpeling over rundt 70 meter.

Det skal legges om lag 200 meter fjernvarmeledning der denne entreprisen inneholder i
hovedsak graving av grøfter og riving av gamle ledninger.

Rør for fjernvarmeledninger og kommunal vannledning skal presses under jernbanen
ved varmesentralen.

Og ikke minst: Lillebyområdet er et gammelt industriområde som bygges om til boliger og lettere næringsareal. Her kan det være betydelige mengder av forurenset masse. God og riktig håndtering av disse massene er viktig for prosjektet, ifølge byggherren.

Noen hovedmengder:

 • Masseflytting av jord: 6000 m3
 • Forsterkningslag: 4600 m3
 • Asfaltert sykkelveg med fortau: 5300 m2
 • Støyskjerm: 650 meter
 • Omlegging fjernvarme: 200 meter

Planlagt startdato er 1. mars 2021, og sluttdato er satt til 1. november 2021.

Det finnes en delfrist: Sykkelvei med fortau inkludert støyskjerm og innsynsgjerde forbi Lilleby skole skal være ferdig 1. juli 2021.

Vegvesenet holder digital tilbudskonferanse 15. desember. Frist for å sende inn tilbud er 27. januar.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.