KLIMA

Svir av mye CO2 på Snøhvit

CO 2-utslippene utgjorde over 1 million tonn for september og oktober, og blir noe redusert fra november.

Spyr ut

Utslippene er fortsatt gigantiske.

Statoil har slitt med prosessanlegget siden oppstarten i sommer. Da anlegget ble åpnet 21. august, ble Hammerfest-beboerne vitne til et spektakulært syn.

På toppen av den 137 meter høye høytrykksfakkelen brant en flamme på hele 130 meter og tjukk sort røyk steg opp til himmelen. Det var i overkant. Siden har fakkelen sendt sot og utslipp ut over byen samt CO 2 til himmels.

Uheldig konsekvens

Produksjonsproblemene ved anlegget fører til at StatoilHydro må fakle mer enn planlagt og stoffene som dannes ved fakling inneholder mer miljøgifter enn om det hadde vært ren gass.

Stanser anlegget i ett år, kan i hvert fall miljøbegelsen glede seg.

Les også: Snøhvit-røyken er giftig

Derfor sotlegges Hammerfest

Har tatt prøver av sotregnet fra Snøhvit
Høyere priser taler mot gassfakling

Like mye som

To måneders klimagassutslipp på Melkøya tilsvarer:

  • Mer enn 2 prosent av det samlete norske CO 2-utslippet i 2007
  • Nesten like mye som ett helt års utslipp fra den nye gasskraftverket på Kårstø (1,2 millioner tonn per år ved full drift)
  • Gjennomsnittsutslippet fra mer enn 400 000 biler
  • Kristin Halvorsen totale U-lands kvotekjøp i 2007
Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.