ENERGI

Svensker uten strøm

Svenske linjearbeidere klatrer og jobber på spreng. likev varsler Sydkraft at det kan ta fire-fem uker før alle har fått tilbake strømmen. Foto: Sydkraft
Svenske linjearbeidere klatrer og jobber på spreng. likev varsler Sydkraft at det kan ta fire-fem uker før alle har fått tilbake strømmen. Foto: Sydkraft

Ifølge Sydkraft kan det ta inntil tre– fire uker til før de siste får strømmen tilbake.

Flere familier har evakuert hjemmene sine på grunn av strømutfallet. Også mange bedrifter er rammet.

Sveriges Radio melder at det er mangel på strømaggregater, og at mange av de aggregatene som er satt i drift ikke fungerer.

Det er hovedsakelig trær som har falt ned over linjene som har forårsaket kaoset.

Det er kalt inn mannskaper fra hele Sverige, Finland og Norge for å rydde linjetraseene og montere nye linjer.

Under stormen var flere enn 200.000 husstander berørt av strømutkoplingene. Blant annet ble kjernekraftverkene Barsebäck og Ringhals stengt ned fordi store mengder sjøvann drev inn over høyspentanleggene utendørs.

Svenske myndigheter mener at stormen forårsaket større trefall enn den hittil verste stormen, 1969, hvor 37 millioner m 3 med skog gikk tapt.

Minst 11 personer er omkommet i eller som følge av stormens herjinger, hvorav fire skogsarbeidere som holdt på med opprydding.

Les mer om: