SAMFERDSEL

Svenskene vil forhindre selvmord på togskinnene med videoanalyse

For å få ned antallet dødsfall langs den svenske jernbanen bruker Trafikverket en milliard svenske kroner på sikkerhetstiltak de kommende ti årene.
For å få ned antallet dødsfall langs den svenske jernbanen bruker Trafikverket en milliard svenske kroner på sikkerhetstiltak de kommende ti årene. Bilde: Göran Fält

Dødsfall på svensk jernbane

De siste fem årene har i gjennomsnitt 91 personer dødd årlig på den svenske jernbanen.

21 personer har skadet seg alvorlig hvert år i den samme tidsperioden.

Cirka 75 prosent av de døde tok sitt eget liv.

60 prosent av dødsfallene har skjedd på seks prosent av sporet.

Kilde: Trafikverket

Opp mot 100 personer dør hvert år etter å ha blitt påkjørt av toget i Sverige. For å halvere antallet har det svenske Trafikverket satt av en milliard svenske kroner. Pengene skal fordeles over ti år, og går til sikringstiltak, samt kameraer og avansert kameraanalyse.

Målet er å redde livet til 50 av 100 stykker som dør langs skinnene hvert år. Det skriver nyteknik.se.

Les også: Sweco skal lede utbygging av nye jernbanesignaler

60 dødsfall på seks prosent av nettet

– Tiltakene går ut på å sette opp bedre og flere sperringer langs jernbanelinjen i tett befolkede strøk, så det blir vanskeligere å komme seg opp på jernbanesporene. Samt å innføre kameraovervåkning og avansert analyse av overvåkningsvideoene, sier Erik Lyndberg i Trafikverket til Teknisk Ukeblad.

Lyndberg forteller at tiltakene baserer seg på analyse av ulykkene som har vært de siste ti årene.

– Analysene viser at 60 prosent av alle dødsfallene skjer på seks prosent av jernbanenettet. Vi vil derfor konsentrere oss spesielt om de områdene, sier han.

Les også: Arkitekter vil legge sentralstasjon under sentrum

Avansert kameraanalyse

En stor del av dødsfallene langs jernbanen skyldes selvmord.

– Vi vil ikke klare å forhindre alle selvmord med tiltakene, men vi håper å kunne forhindre en del av dem. Når noen plutselig hopper frem foran toget på en plattform er det umulig å rekke å stoppe toget. Men der mennesker befinner seg på sporet i god tid før toget kommer kan vi kanskje forhindre dødsfallet med kameraer og analyse, sier Lyngberg.

Kameraene som skal fange opp mennesker på togsporene installeres allerede i 2014.

Analyseringen av filmen krever avansert analyse og skal gjennomføres av programvaren til det isralske selskapet Agent Vi.

Den går ut på at det automatisk skal varsles når mennesker beveger seg langs jernbaneskinnene. Personalet som sitter med overvåkningen kan da raskt gå inn på overvåkningsfilmen og bekrefte om det er et menneske det er snakk om, få stoppet all togtrafikk i området og kontakte redningspersonellet.

– Til sammen håper vi tiltakene skal redusere antall døde langs skinnene fra 100 til 50 personer i året, sier Lyndberg.

Les også: NSB vil konkurranseutsette jernbanen

Mindre problem i Norge

I Norge er antallet dødspåkjørsler med tog vesentlig lavere enn i nabolandet.

– Vi har ikke noen konkrete tall, men jeg vil anta at tallet ligger på mellom 15 og 25 dødspåkjørsler i året, sier pressesjef i Jernbaneverket Jan Erik Krengsnes.

Han forteller at også her skyldes de fleste togpåkjørsler selvmord. Utover det skyldes påkjørsler gjerne uaktsomhet.

– Så langt i år har vi to registrerte hendelser med dødelig utgang ved planovergang i sporet i år.

Krengnes oppfordrer bilister til å ha respekt for røde lys langs toget, og til å ikke ta sjanser når det kommer til kryssing av togspor.

Les også: Dette mener ekspertene om transporten i 2040

Vil lære av Sverige

At Sverige jobber aktivt for å få ned antallet togpåkjørsler sier Krengnes er bra, men han regner ikke med at Norge vil igangsette de samme tiltakene med det første.

– Vi må huske at Sverige har dobbelt så mye jernbanespor som det vi har her i Norge. De har et aktivt program i gang, for å få ned antallet dødsulykker, som jeg håper vi i Norge kan ta lærdom av. Men siden vi ikke har på langt nær det samme omfanget av ulykker her i Norge vil vi ikke sette i gang med de samme tiltakene nå, sier han.

Krengnes understreker at det norske jernbaneverket også jobber med kampanjer for å få folk til å være forsiktige og ha respekt for toget.

– Vi har et eget program for de minste barna hvor de læres opp til hvordan de skal krysse et jernbanespor, og hvordan de skal forholde seg til jernbanen, sier han.

Les også:

Isopor halverer varmetapet i sporveksler

Jernbaneverket byttet ut kobberkabler for å hindre tyveri

NSBs suksess bekymrer togsjefen