Preems planer om et CO2-fangstanlegg ved raffineriet i Lysekil får støtte fra Gassnova gjennom Climit og beløpet blir matchet av svenske myndigheter-
Preems planer om et CO2-fangstanlegg ved raffineriet i Lysekil får støtte fra Gassnova gjennom Climit og beløpet blir matchet av svenske myndigheter- (Foto: Patrik Johäll/Preem AB)
EKSTRA

Climit Summit – Preem

Svenske myndigheter matcher norsk støtte til svensk CO2-fangstprosjekt

Skal fange CO2 ved Preems raffineri i Lysekilen.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 199,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Svenske myndigheter har besluttet å støtte CO2-fangstprosjektet ved raffineriet til svenske Preem i Lysekil i Sverige. Fra før har prosjektet fått støtte fra det norske forskningsfondet Climit. Nå er det klart at svenske myndigheter nesten matcher beløpet fra Gassnova-fondet. 

Støtten skal gå til et pilotprosjekt, som har oppstart nå og skal vare til desember 2021. 

Preem sikter mot å ha et fullskala fangstanlegg i drift fra 2025. CO2-en vil de sende til Norge.

Co2-fangstanlegget vil kunne redusere utslippene med 500.000 tonn CO2 per år. Det er nesten en tredjedel av den totale mengden utslipp på 1,6 millioner tonn.

Norsk-svensk samarbeid

Totalbudsjettet for CO2-fangstprosjektet er ifølge Gassnova på 28 millioner kroner. Climit støtter prosjektet med 9,5 millioner kroner. Svenske energimyndigheter går nå inn og støtter prosjektet med 7,7 millioner svenske kroner. 

Med seg i prosjektet har Preem også fått Chalmers, Sintef, Equinor og Aker Solutions. Og det er ingen tilfeldighet at det gjennomføres som er samarbeid mellom svenske og norske organisasjoner og selskaper. 

– Norge ligger langt fremme i teknologiutviklingen på lagring av CO2, og i Sverige finnes det mange industrier med stor interesse i å fange karbondioksid for å minske sine utslipp. Gjennom dette internasjonale samarbeidet gis det dermed best mulige forutsetninger for at et storskala CCS-anlegg skal bli virkelighet, sier Petter Holland i Preem i en pressemelding

Prosjektet skal se på løsninger og kostnader for hele verdikjeden – fra fangst av CO2 ved raffineriet i Lysekil, til transport og lagring av gassen, i lageret som planlegges i den norske delen av Nordsjøen. 

I tillegg skal prosjektet se nærmere på de regulatoriske hindringene som i dag finnes langs verdikjeden, som vanskeliggjør et CCS-samarbeid mellom Norge og Sverige. Herunder ligger London-konvensjonen, som forbyr at avfall fraktes på skip mellom land.

– Det er ikke lenge siden CCS var science fiction, men i dag er teknologien tilgjengelig og sikker. Det som gjenstår er overkomme økonomiske og regulatoriske barrierer som hindrer en effektiv og kommesrielt holdbar verdikjede, sier Mattias Backmark, leder for forretningsutvikling i Preem. 

– Et gjennombrudd

Nyheten ble presentert av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg under Climit Summit, en konferanse i regi av det norske forskningsprogrammet for fangst, transport og lagring av CO2. 

– Climit støtter nå neste bølge av fangstprosjekter. Dette er prosjekter som potensielt vil bruke lagringsinfrastrukturen til det norske fullskala demonstrasjonsprosjektet. Selv i internasjonal sammenheng bidrar Climit til fremgang. Sammen med midler fra svenske myndigheter støtter Climit testing av fangstteknologi ved Preem-raffineriet i Sverige. Dette prosjektet kan muligens føre til at Preem kan bruke det planlagte lageret i Nordsjøen, sa Freiberg.

Trude Sundset, leder i Gassnova, er også begeistret for nyheten om at de svenske myndighetene også vil støtte CO2-fangstprosjektet til Preem.  

– Hvorfor er dette viktig? Fordi Norge ikke kan betale for utslippskutt i hele verden. Derfor er det et gjennombrudd at også svenske myndigheter er med på å støtte dette arbeidet, sa hun i sin tale på konferansen.

– CCS-prosjektet i Lysekil kan bli en viktig puslebit for å minske utslippene, slik at vi når målet om netto nullutslipp i 2045. Vi setter pris på samarbeidet mellom svenske og norske organisasjoner, der man ser på et helhetsperspektiv som dekker hele verdikjeden, sier Robert Andrén, direktør i svenske Energimyndigheten i meldingen fra Preem..

Fullskala fangstanlegg

Co2-fangstanlegget vil kunne redusere utslippene med 500.000 tonn CO2 per år fra det svenske raffineriet. Foto: Patrik Johäll/Preem AB

Preem er Sveriges største drivstoffselskap, og foredler bensin, diesel, fornybart drivstoff, smøremiddel og fyringsolje, som selges i Sverige og Norge. Selskapets raffinerier har en kapasitet på over 18 millioner kubikkmeter råolje i året.

Det er ved raffineriet i Lysekil, like nord for Gøteborg, at selskapet nå vil fange CO2-en før den slipper ut i atmosfæren. Raffineriet er det tredje største utslippspunktet i Sverige, har Backmark i Preem tidligere forklart til Teknisk Ukeblad. 

Preem skal først gjennomføre et demonstrasjonsprosjekt ved raffineriet, som skal danne grunnlag for å designe et fullskala karbonfangstanlegg. Her skal de blant annet gjennomføre tester på anlegget og se på hvordan man best kan integrere et fangstanlegg i et raffineri. 

Studien er planlagt å starte i 2019 og løpe til 2021. Deretter sikter selskapet mot et fullskala anlegg, med investeringsbeslutning trolig i 2022, med mål om at det skal bygges innen 2025.

Og CO2-en ønsker de å sende til Norge, ved å benytte seg av infrastrukturen som skal bygges opp som en del av fullskalaprosjektet for fangst og lagring av CO2. Målet er at dette skal kunne være i drift fra 2023-24.

– Vi er et selskap som har som mål om å lede an i overgangen til et klimavennlig samfunn. Vi tror også det på sikt vil være en konkurransefordel å ha en lavutslippsprofil. Vi er allerede omtrent 20 prosent mer miljøvennlige enn gjenomsnittet for raffinerier i Europa, og det ønsker vi å fortsette å være, sa Backmark da det ble kjent at de går videre med prosjektet i november i fjor.  

 

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå