I Bidjovagge ved Kautokeino har det vært gruvedrift tidligere. Nå vil et svensk firma grave etter gull i området. Bildet er fra Bidjovagge gruver i 1966.
I Bidjovagge ved Kautokeino har det vært gruvedrift tidligere. Nå vil et svensk firma grave etter gull i området. Bildet er fra Bidjovagge gruver i 1966. (Foto: NTB Scanpix)

Gruvedrift i Finnmark

Svensk selskap vil grave etter gull på Finnmarksvidda

Men lokale myndigheter jubler ikke over løfter om arbeidsplasser.

Like før jul ga Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) det svenske selskapet Arctic Minerals AB utvinningsrett i Biedjovággi i Kautokeino. Gull- og kobberforekomsten er så stor at det «vil gi et positivt økonomisk bidrag», mener DMF. Arctic Minerals AB mener det ligger an til gruvedrift i 25 til 30 år.

– Vi ser for oss mellom 100 og 150 arbeidsplasser tilknyttet gruvedriften. For resten av lokalsamfunnet kan dette ganges med tre som følge av ringvirkningene, sier styremedlem Hanne Markussen Eek i selskapet til NRK.

Utredning

– I løpet av 2019 skal vi innlede samtaler med kommunen om å starte arbeidet med en konsekvensutredning, sier hun.

Flertallet i kommunestyret i Kautokeino har flere ganger sagt nei til ny gruvedrift i kommunen. Flertallet har også sagt nei til konsekvensutredning. Før en eventuell start må planene gjennom en omfattende saksbehandling som kan ta flere år.

Vedtaket kommer overraskende på Kautokeino-ordfører Johan Vasara (Ap).

– Dette må jeg undersøke nærmere. På generelt grunnlag kan jeg si at det er svært viktig med dialog i forkant, slik at man unngår usikkerhet og frykt, sier Vasara til NRK.

– Urealistisk

Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR), kaller prosjektet urealistisk.

– Utvinning betinger avtale med grunneier. Det kan ikke gjøres noen inngrep i grunnen før selskapet har fått samtykke fra grunneieren, påpeker hun.

Grunneier i området er Finnmarkseiendommen (FeFo) som i 2006 overtok eiendomsretten til 95 prosent av arealet i Finnmark fra Statskog.

I Finnmarksloven heter det at grunn og naturressurser i Finnmark fylke skal forvaltes «på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv.»

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå