MEDISIN

Svelg en kapsel og unngå ubehagelig endoskopi av tynntarmen

Forskere har patentsøkt en kapsel med sensorer og kommunikasjon. Kapselen glir gjennom tarmsystemet og kommer ut igjen med ønskete prøver som blir sendt til sykehusets laboratorier.

Et medisinsk team fra US Navy i ferd med å gjennomføre endoskopi på en pasient. Selv om undersøkelsen er ufarlig, er den krevende og ikke minst ubehagelig for pasientene.
Et medisinsk team fra US Navy i ferd med å gjennomføre endoskopi på en pasient. Selv om undersøkelsen er ufarlig, er den krevende og ikke minst ubehagelig for pasientene. Foto: Don Bray/US Navy/Wikimedia Commons

Tarmundersøkelser ved hjelp av endoskopi er ubehagelig, så ubehagelig at legene unngår metoden så sant det ikke er høyst nødvendig