ENERGI

Svalbard skal bruke diesel før øya blir utslippsfri i 2030

Kullkraftverket i Longyearbyen på Svalbard skal legges ned. Inntil fornybare energikilder er tilgjengelig, vil lokalstyret basere seg på diesel- og dual fuel-motorer som kan gå på diesel og naturgass.

Kullkraftverket er så slitt at kostnadene med vedlikehold ikke kan forsvares. Fra 2023 legges det ned.
Kullkraftverket er så slitt at kostnadene med vedlikehold ikke kan forsvares. Fra 2023 legges det ned. Foto: Eirik Urke

Målet på Svalbard er å fase inn fornybare energikilder så raskt som mulig før 2030. Lokalstyret i Longyearbyen har levert forslag til en enhetlig energiplan til Olje- og energidepartementet og Justisdepartementet. De ser på et framtidig energisystem bestående av kraftverk som går på nullutslippsdrivstoff kombinert med vindkraft, solenergi, geotermisk varme og energieffektivisering.