MARITIM

Svalbard: Regjeringen vil fortsatt ha  dieseldrevet skip

Med Justisdepartementets velsignelse legger Sysselmesteren på Svalbard mer vekt på pris enn miljø når ny kontrakt skal inngås for tjenestefartøy.

MS Polarsyssel til kai i Longyearbyen. Skipet er bygget i 2014. Sysselmesteren skal inngå ny kontrakt for tjenestefartøy. Rederiet vil tilby oppgradering og ombygging av Polarsyssel.fra 2025
MS Polarsyssel til kai i Longyearbyen. Skipet er bygget i 2014. Sysselmesteren skal inngå ny kontrakt for tjenestefartøy. Rederiet vil tilby oppgradering og ombygging av Polarsyssel.fra 2025 Foto: Tore Stensvold

Justisdepartementet mener de har tatt tilstrekkelig hensyn til miljø i tildelingskriteriene for nytt tjenestefartøy til Sysselmesteren på Svalbard. Maritim næring og politikere har reagert med forskrekkelse på at pris og ikke klima- og miljøhensyn vil avgjøre.