BRUER

Sundbyveien bru i Eidsvoll må forsterkes før den kan åpne

Sundbyveien bru på fylkesvei 1590 i Dal i Eidsvoll kommune må forsterkes før den gjenåpnes. Ikke godt å si når det kan skje.

Sundbyveien bru ble ført opp i 2010.
Sundbyveien bru ble ført opp i 2010. Foto: Statens vegvesen
21. okt. 2022 - 13:29

– Sundbyveien har gjennomgått spesialinspeksjon, analyser av inspeksjonsresultatene og kontrollberegninger med tredjepartskontroll på lik linje med de andre bruene som ble stengt etter at Tretten bru falt ned. Konklusjonen for Sundbyveien bru er at det må gjøres forsterkningstiltak før den gjenåpnes. Tidshorisonten for dette er ennå ikke avklart. Vi beklager de ulempene dette medfører, men sikkerheten må komme først, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen i en pressemelding.

– Viken fylkeskommune støtter vurderingen, og tar som vegeier nå ansvar for prosessen videre og eventuelle tiltak for at brua kan gjenåpnes for ordinær trafikk, sier Elisabeth Bechmann i meldingen. Hun er avdelingssjef i rådsområde Samferdsel i utbyggingsavdelingen i Viken fylkeskommune.

Sundbyveien bru er en fylkesveibru, med Viken fylkeskommune som veieier. Den ble ført opp i 2010, og er en fagverksbru med mellomliggende tverrspent limtredekke. Lengde er på 61,4 meter, hvor det lengste spennet er på 42 meter.

Status for de stengte bruene

– Status i dag er at Moumbekken bru på riksvei 22 i Fredrikstad og Tveit bru på E16 i Vang i Valdres er klarert og gjenåpnet for ordinær trafikk. Norsenga bru på E16 i Kongsvinger og Evenstad bru på fylkesvei 2188 i Stor-Elvdal er delvis klarert og åpnet med redusert trafikkbelastning. Flisa bru på fylkesvei 206 i Åsnes er stengt. Her må det gjennomføres forsterkningstiltak før brua kan åpnes igjen, sier Eiterjord i meldingen.

Også for Sletta bru på kommunal veg i Eidsvoll må stengingen opprettholdes for å vurdere tiltak og alternative løsninger. Denne stengingen har mindre samfunnsmessige konsekvenser på grunn av liten trafikk.

Vurderingene for de gjenstående bruene pågår fortsatt.

– Bruer som har lang omkjøringsveg eller bruer som har omkjøring som er krevende knyttet til trafikksikkerheten blir prioritert, sier Eiterjord.

For de følgende bruene er det ikke trukket noen konklusjoner:

Veg

Brunavn

Kommune

Vedlikeholdsansvarlig

Fylkesvei 1008

Bliksland bru

Indre Østfold

Viken fylkeskommune

Skogsvei

Statsrådveien bru

Eidsvoll

Statens vegvesen

Skogsvei

Fjell-Leet bru

Eidsvoll

Statens vegvesen

Skogsvei

Blakkesrud bru

Eidsvoll

Statens vegvesen

Skogsvei

Skubbergsenga bru (overgangsbru over riksvei 2)

Eidskog

Statens vegvesen

Skogsvei

Majorplassen bru

Kongsberg

Statens vegvesen

Privat vei

Skytebanen bru (over E6)

Grane

Statens vegvesen

Gjennom spesialinspeksjoner ble hver enkelt bru grundig gjennomgått for å se om de hadde synlige skader eller andre svakheter. Etter spesialinspeksjonene blir den enkelte bru på nytt kontrollberegnet med utgangspunkt i hvordan brua er prosjektert og de tekniske beregningene som i sin tid var grunnlag for godkjenningen. Dette gjøres for å finne eventuelle mulige beregnings- eller dimensjoneringsfeil, heter det i meldingen.

Noen av de stengte bruene er så gamle at de er godkjent etter gammelt regelverk. De kontrollberegnes derfor nå etter nytt regelverk. Dette er et svært omfattende og krevende arbeid. I arbeidet blir det brukt ekspertise både internt i Statens vegvesen og de mest kompetente eksterne rådgivermiljøene. Når rapporten foreligger vedtar Vegdirektoratet ved Myndighet og regelverk lastklassifisering.

Arbeidet er omfattende og krevende, og Vegvesenet kan ikke gi en eksakt framdriftsplan for arbeidet med de gjenstående bruene. Når konklusjon for den enkelte bru er klar, så er det veieier som kjører og informerer om prosessen videre.

Flisa bru er en av 14 fagverksbruer som ble stengt som følge av brukollapsen på Tretten 15. august 2022.
Les også

Åpner opp for bygging av nye trebruer

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.