Styrker internett med fem milliarder kroner

Styrker internett med fem milliarder kroner
ÅPEN: Et av de første prosjektene i samarbeidet om et sterkere internett handler om en åpen felles plattform for nye tjenester. Bilde: Colourbox.com

Hittil har internett bestått av sammenkoblete datamaskiner, men flere mobile enheter og spesielt maskin-til-maskin-koblinger gir en sterk vekst i datatrafikken.

Dagens internett er ikke i stand til å håndtere fremtidens trafikkmengde. Det tilfredsstiller heller ikke økte krav til presisjon, robusthet og sikkerhet.Førstefase

EU-kommissær Neelie Kroes lanserte denne uken første fase av et offentlig-privat samarbeid om å utvikle internett til å takle disse utfordringene.

Kommisjonen har satt av 300 millioner euro (2,4 milliarder kroner) over fem år til samarbeid på åtte ulike områder, og pengene skal satses på innovasjon innen mobil, programvare- og tjenestebransjene.TØFFERE: Store ressurser settes inn på å utvikle et mer robust internett. Programmet ble lansert av EU-kommissær Neelie Kroes denne uken. (Foto: Stein Jarle Olsen) Stein Jarle Olsen

Spleiselag

Forskning, offentlig sektor i medlemslandene og næringslivet skal bidra med et tilsvarende beløp.

Arbeidet er en del av Digital Agenda, EUs program for å bruke informasjonsteknologi til å skape sterkere økonomisk vekst i perioden frem til 2020.

Les mer: Teknologisk vei ut av krisenSårbar

Bakgrunnen for initiativet er at datamengden som sendes over internett øker med 60 prosent hvert år. Og samfunnet blir stadig mer avhengig av internett, selv om infrastrukturen er sårbar.

Hvis nettet bryter sammen, vil det få store konsekvenser.

I en ny rapport fra EUs informasjonssikkerhetsorgan ENISA heter det at en systemsvikt på kan føre til betydelige problemer for flere sektorer som energi, transport, finans, helse og finans.

– Bortfall av internett representerer en reell trussel for økonomisk og sosial velferd og kan i betydelig grad ha innflytelse på folks rett til tilgang til informasjon og tjenester, ifølge rapporten .Åpen plattform

Ett av de første prosjektene går ut på å bygge en standardisert og driftskompatibel plattform for tjenester på nettet.

Prosjektet kalles Fiware og har et budsjett på 41 millioner euro. Det går ut på å utvikle grunnleggende elementer for nettbaserte tjenester, som å sikre personlig integritet, sanntidsbearbeiding av informasjon og cloud-løsninger.

Storskalapiloter skal kjøres i blant annet Stockholm.

Les også: Digital Agenda på norsk

Les også: Digital Agenda på norsk

Les mer om: