Strømprisforskjeller vil holde seg

Strømmåler - gammel type til selvavlesing. (Bilde: Tore Stensvold)
Ulik pris: Norge er delt opp i tre prissoner, Sør-Norge, Midt-Norge og Nord-Norge. Dette er prisene i Norden i dag, gitt i euro per MWh. (Bilde: Nordpool)
  • Kraft

De siste ukene har forskjellene i strømpriser mellom Nord- og Sør-Norge gått mot nye rekorder.

Les også: Strømprisforskjeller nekter å avta

I uke 25 var prisene på 27 øre per kWh i Sør-Norge, mens de var på 43 øre i Nord-Norge.

– Fortsatt stor forskjell

Konsernsjef i Troms Kraft, Oddbjørn Schei sa i gårsdagens utgave av Dagens Næringsliv, at strømprisene mellom Nord- og Sør-Norge begynner å jevne seg ut. Krafthandler Roger Lie i Hafslund avviser dette.

– Strømprisene vil stige kraftig utover høsten når oppvarmingsbehovet stiger, men de store forskjellene vil holde seg, mener Lie.

Et halvt år til

– Prisene vil begynne å nærme seg hverandre om to til tre måneder, men det vil ta et halvt år før en får like strømpriser mellom Sør- og Nord-Norge. Med normal nedbør vil prisene i snitt ligge på 40 øre i Sør-Norge og 50 øre i Nord-Norge herfra og ut året, sier Lie til TU.no.

Nedbørsmengden har vært langt større enn normalt i Sør-Norge de to siste årene. Overskuddet av vann blir bare liggende, og vi får ikke ut nok kraft.

Dersom den store nedbørsmengden fortsetter i Sør-Norge kan prisforskjellene bli enda større. Ved 10 til 20 prosent mer nedbør enn normalt i sommer vil Oslo-prisen kunne synke ned mot 10 øre per kWh.

Sprengt kapasitet

Problemet er at kraftlinjene ut fra Sør-Norge går fulle. Kraftprodusenter får ikke solgt ut all den kraften de ønsker. Det gir lave priser.

– Dersom det var dobbelt så mange linjer ut fra Sør-Norge hadde det vært like strømpriser i hele Norden, mener Lie.

Problemer med flere overføringskabler har forverret situasjonen. Overføringskabelen Skagerak 3 til Danmark er nede. Det er også problemer med en kabel i Oslofjorden som gir lavere overføringskapasitet til Sverige. Når alt dette er oppe og går i løpet av oktober, vil strømprisen i Sør-Norge i større grad nærme seg prisene i resten av Norden.

– Vi er avhengig av at ikke flere strømkabler faller ut for å få en normalisering av situasjonen, sier Lie.

Les også: Etterlyser flere kraftlinjer

Stort utfallsrom

Utfallsrommet når det gjelder strømpriser er enormt for øyeblikket, på grunn av ekstremt høye priser på kullkraft. Prisen på kullkraft er retningsgivende i Norden fordi dette er den dyreste kraften. Behovet i Norden er på 400 TWh totalt. 360 TWh av disse dekkes med billig strøm som vann, vind og kjernekraft. Så lenge vi er avhengig av kullkraft for å dekke resten vil prisen på denne være markedsbestemmende.

På 90-tallet var prisen på kullkraft nede på 15 til 20 øre per kWh. CO2-kvoter og dyrere kullpriser har gjort at denne nå er oppe på 60 øre/kWh.

Dersom det regner 10 prosent mer enn normalt vil vi ikke ha behov for kullkraft, og prisene blir lavere.

Eller likt i september

Ved mindre nedbør enn normalt vil prisene gå fortere mot normalen og vi vil kunne få en lik pris mellom Sør- og Nord-Norge allerede i september. Dersom det regner ti til tjue prosent mindre enn normalt, vil prisene kunne ligge opp mot 6j0 til 70 øre per kWh over hele landet.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå