PROSJEKTER

Strid om sprengningsareal på riksvei 4: Entreprenør vant fram i Høyesterett

Magne Sveen tapte i lagmannsretten, men nå har Høyesterett opphevet dommen.

Høyesterett har gitt entreprenørfirmaet Magne Sveen medhold i saken mot Statens Vegvesen. Erstatningssøksmålet etter sprengningsarbeidene på Riksveg 4 på Hadeland skal dermed opp i lagmannsretten på nytt.
Høyesterett har gitt entreprenørfirmaet Magne Sveen medhold i saken mot Statens Vegvesen. Erstatningssøksmålet etter sprengningsarbeidene på Riksveg 4 på Hadeland skal dermed opp i lagmannsretten på nytt. Foto: Berit Roald/NTB Scanpix
13. mai 2019 - 09:13

I juni i fjor tapte firmaet Magne Sveen et søksmål mot Statens vegvesen. Firmaet mente at Vegvesenet ga manglende opplysninger i konkurransegrunnlaget for bygging av ny riksveg 4 på Hadeland. Dermed ble den reelle sprengningsprisen feil og mye mer masse måtte transporteres, alt til ekstra kostnader for entreprenøren.

Nå har Høyesterett opphevet lagmannsrettens dom, og tilkjent Magne Sveen en drøy million kroner i sakskostnader - samt 560.000 kroner i sakskostnader til partshjelper Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Høyesterett sier det blant annet slik i sin dom: «Det foreligger tvert om en feil i konkurransegrunnlaget som Statens vegvesen i utgangspunktet må svare for.»

Erstatningens størrelse skal dermed behandles på nytt av lagmannsretten.

– Heldigvis har Sveen har hatt likviditet til å stå i en slik langvarig rettstvist, sier MEF-direktør Julie Brodtkorb til Dagens Næringsliv.

I desember 2012 ville Statens vegvesen ha anbud på bygging av rundt 3,4 kilometer ny tofeltsveg med forbikjøringsfelt på riksveg 4 mellom Amundrudkrysset og lmenningsdelet i Gran kommune (parsell Lygna sør).  Firmaet Magne Sveen ga tilbud på rundt 85,3 millioner kroner eks. moms. Selskapet hadde laveste pris, og det ble inngått kontrakt i mars 2013.

«For dårlige opplysninger»

I september 2013 innga Magne Sveen krav om endringsordre, og påberopte
seg mangler ved byggherrens leveranser. Sveen mente at det var gitt for dårlige
opplysninger. Konkurransegrunnlagets tall for areal og volum utgjorde basis for
Sveens prising av anbudet, men ute i terrenget måtte det sprenges et vesentlig større areal. Dermed ble sprengningsarbeidet dyrere enn forutsatt.

Sveen mente seg berettiget til korrigert sprengningspris og vederlag for endret massetransport. Statens vegvesen avviste kravet.

Så ble det rettssak. Firmaet ville ha drøye 10,8 millioner kroner ekstra.

Vant først, men tapte så

Gjøvik tingrett avsa dom i februar 2017. Her ble staten ved Samferdselsdepartementet dømt til å betale nærmere 3,9 millioner kroner til Magne Sveen. Saksomkostninger ble ikke tilkjent.

I lagmannsretten i juni 2018 ble det tvert om: Magne Sveen tapte saken fullt ut.

Nå fastslår Høyesterett at Statens vegvesen har gitt uriktige opplysninger om areal, og at det er en svikt i prosjekteringen som Vegvesenet må bære ansvaret for.

Ifølge Høyesterett har Magne Sveen sannsynliggjort at selskapet er påført kostnadsøkninger som følge av at arealangivelsen viste seg å være feil, og dermed er det snakk om en svikt i «byggherrens leveranser eller annen medvirkning» som har påført Magne Sveen økte kostnader.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.