E16/VOSSEBANEN ARNA-STANGHELLE

Strategien klar: Varsler store kontrakter på megaprosjektet Arna-Stanghelle

Prosjektet legger til grunn en ny finansieringsmodell, der både vei- og banemidler blir kanalisert gjennom Statens vegvesen.

Prosjektsjef Katrine Sælensminde Erstad er klar for å inngå de de store kontraktene for Fellesprosjektet Arna-Stanghelle.
Prosjektsjef Katrine Sælensminde Erstad er klar for å inngå de de store kontraktene for Fellesprosjektet Arna-Stanghelle. Foto: Sunniva L. Seterås, Statens vegvesen
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
7. juni 2022 - 12:34

– I prosessen har vi hatt tett dialog med markedet både nasjonal og internasjonalt. Å få markedet med oss i utviklingen av kontraktstrategien har vært verdifullt. Dialogen med disse påvirket den valgte strategien, sier assisterende prosjektsjef i Fellesprosjektet Arna-Stanghelle, Anne Laskemoen Herdlevær i en pressemelding fra prosjektet.

Det verste raspunktet ved denne strekningen ligger i Hundsåna, rett fram på bildet. Bildet er tatt under befaringen for entreprenørene i 2023.
Les også

Utsetter milliard-prosjekt: – Må se på risikoen

Kontraktstrategien er klar  

Nå er kontraktstrategien for gjennomføring av prosjektet klar. På veien hit har prosjektet hatt to omfattende runder med markedsdialog, med både nasjonale- og internasjonale entreprenører og rådgiverfirmaer.

– Når vi nå skal utarbeide konkurransegrunnlagene vil vi fortsette den gode dialogen med markedet. Vi ønsker blant annet innspill på entrepriseform og -størrelse, samt kontraktskrav og insentiver, sier Laskemoen Herdlevær.  

Prosjektet legger til grunn en ny finansieringsmodell, der både vei- og banemidler blir kanalisert gjennom Statens vegvesen. Dette har åpnet for endringer i både fremdriftsplanene og kontraktstrategien. Med felles finansiering får prosjektet en mer hensiktsmessig bruk av midlene og mer optimal gjennomføring.   

Kontraktstrategien kan oppsummeres slik, der kontraktene er inndelt etter geografi (horisontalt) og fag (vertikalt) <i>Illustrasjon:  Statens vegvesen</i>
Kontraktstrategien kan oppsummeres slik, der kontraktene er inndelt etter geografi (horisontalt) og fag (vertikalt) Illustrasjon:  Statens vegvesen

Første rådgiverkontrakt er utlyst 

Første rådgiverkontrakt er akkurat utlyst som en BVP-anskaffelse (Best Value Procurement).

Kontrakten gjelder prosjektering og konkurransegrunnlag for forberedende entrepriser. Dette omfatter alt fra arbeid med forskjæringer og fjellsikring, til opparbeiding av riggarealer og anleggstverrslag.  

Neste rådgiverkontrakt vil være sammenhengende og gjelde for alle hovedentreprisene. Denne omfatter prosjektering og konkurransegrunnlag for både utførelsesentrepriser og totalentrepriser, samt oppfølging i byggetid.  

Entreprisene 

Hovedentreprisene bærer preg av å være store, og er i stor grad felleskontrakter for vei og bane.  

Det blir også flere forberedende entrepriser som også vil treffe det regionale og lokale markedet.  

  • Første hovedentreprise som skal ut i markedet er: «K-03, Veg- og banetunnel mellom Trengereid og Vaksdal». Denne er planlagt lyst ut i første halvår 2024. Det er her lagt til grunn en totalentreprise.
  • De øvrige tunnelentreprisene vil i utgangspunktet være utførelsesentrepriser. Disse lyses ut med cirka ni måneders mellomrom.  
  • Første dagsonekontrakt, «K-06, Stanghelle» lyses ut i slutten av 2024. «K-02, Arna» følger cirka to år etterpå. Disse kontraktene er planlagt som totalentrepriser. 

Tekniske entrepriser lyses ut i 2024 

De tekniske entreprisene i prosjektet er også store og sammenhengende kontrakter.

  • For jernbaneteknikk er det valgt utførelsesentreprise som kontraktsform. 
  • Kontraktene til jernbanens signalanlegg vil være avrop på rammeavtaler. 

– Vi er veldig spente på tilbakemeldinger knyttet til kontrakten «K-08», som er en felles tele-, elektro- og SRO-kontrakt for både veg og bane for hele prosjektet. Dette er en gigakontrakt og vi har lagt til grunn samspill som entrepriseform og en lang varighet, sier prosjektsjef Katrine Sælensminde Erstad.  

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Et viktig skritt mot enda smartere boliger
Et viktig skritt mot enda smartere boliger

Fellesprosjektet starter en egen markedsdialog for K-08 til høsten og entreprisen er tenkt lyst ut allerede i midten av 2024.  

Fellesprosjektet Arna-Stanghelle, som er et samarbeid mellom Statens vegvesen og Bane NOR, er Norges største tunnelprosjekt. Kombinasjonen av veg og bane i et felles tunnelsystem er nytt og utfordrende <i>Illustrasjon:  Statens vegvesen v/ Brit Elve Strand</i>
Fellesprosjektet Arna-Stanghelle, som er et samarbeid mellom Statens vegvesen og Bane NOR, er Norges største tunnelprosjekt. Kombinasjonen av veg og bane i et felles tunnelsystem er nytt og utfordrende Illustrasjon:  Statens vegvesen v/ Brit Elve Strand

Robust men fleksibel kontraktstrategi 

– Vi har lagt vekt på å få en kontraktstrategi som er robust, men samtidig fleksibel i forhold til endringer. Prosjektet har en tidshorisont på 12 år, og det kommer til å bli endringer både i markedets kapasitet, kompetanse og interesse, og i teknologisk utvikling og miljø- og klimakrav, understreker Sælensminde Erstad.

Prosjektet er åpne for endringer slik at hver kontrakt blir tilpasset markedet og gjeldende forutsetninger til enhver tid. Det må også presiseres at prosjektet er avhengig av investeringsbeslutning og godkjenning av ny finansieringsmodell, og at dette utgjør en usikkerhet når det gjelder tidsperspektivet som er skissert. 

Fellesprosjektet ny E16 og jernbane Arna-Stanghelle utenfor Bergen er regjeringens nest mest kostbare NTP-lovnad så langt.
Les også

Dette er milliardprosjektene

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.