Strålevernet fortsatt ikke overbevist

Strålevernet fortsatt ikke overbevist
Statens strålevern mener fortsatt det er fare for eksplosjon ved Sellafield-anlegget. Her reprosessering på Thorp. Bilde: Sellafield Ltd

Statens Strålevern fastholder at uforutsette ting kan skje på Sellafield. I en rapport ser de for seg en tenkt eksplosjon og brann i B215-anlegget, med utslipp over Norge på syv ganger Tsjernobyl.

– Vi var hos britene og la frem resultatene før rapporten ble skrevet. Det var noe skepsis fra britisk side, men vi fikk ingen gode argumenter for at dette ikke kunne inntreffe, sier prosjektleder Ingar Amundsen i strålevernet til Teknisk Ukeblad.

Hovedsaken: Avviser eksplosjonsfare på Sellafield

Spurte Sellafield først

Både britiske myndigheter og Sellafield fikk komme med innspill. Hadde de hatt gode innvendinger, ville rapporten blitt endret.

– Det er helt klart. Det er derfor vi var der, for å kunne gjøre justeringer. Hvor stor muligheten er for hva som kan slippe ut kommer an på konstruksjonen av anlegget. Mange opplysninger om dette er sikkerhetsbelagt, og det er noe vi selvsagt fullt ut aksepterer. Britene syns vi hadde tatt i vel hardt, men begrunnet ikke dette slik at vi endret våre scenarier, sier Amundsen, men legger til at Statens strålevern ikke har gått inn på hva som forårsaker scenarioet de ser for seg.

"Worst case"

– Vi har ikke gått inn på akkurat hvilke hendelser som fører til en slik eksplosjon og brann, vi bare forutsetter at det skjer. Det kan jo være en terrorhandling eller et fly som styrter der, men vi har ikke skrevet spesifikt om mulige årsaker. Vi mente det ville gjøre rapporten mer robust.

– Du mener at bildet dere gir er realistisk?

– Vi ser på dette som et «worst case», men har ikke indikasjoner på at det er umulig.

Les mer om: