Straffes for innsidehandel

Straffes for innsidehandel
VEDTAR BOTEN: Statkraft innrømmer markedsmanipulasjon og innsidehandel. Bilde: Scanpix

Det melder kraftbørsene Nord Pool Spot og Nasdaq OMX .

Bakgrunnen for saken er at Statkraft den 27. oktober i fjor la inn et bud på Nord Pool Spot som var 4.000 MW høyere enn det skulle vært.

Feilen skyldtes at kjøpsforpliktelser på 4000 MW var utelatt fra beregningen og førte til at kraftprisen stupte.

Like etter at budet var lagt inn, varslet kraftbørsen fra til Statkraft om at endringen i budet i forhold til dagen før var veldig stor.

Men det førte ikke til at Statkraft gjorde noen intern kontroll av saken. Isteden bekreftet Statkraft budet og sa at tallene var riktige.

Feilen førte til at Statkraft fikk «tilslag» på et volum som oversteg selskapets tilgjengelige produksjonskapasitet.

Les også: Kraftselskapene tjener rått på trading

Innsidehandel

Budet førte til store prisbevegelser både i det fysiske spotmarkedet og i det finansielle derivatmarkedet hvor kontrakter fram i tid handles.

Etter at feilen ble begått, foretok så Statkrafts tradere tre innsidehandler i derivatmarkedet.

Det skjedde ved at traderne handlet selv om de kan ha visst om den prissensitive feilinnmeldingen - før resten av markedet var varslet via en såkalt urgent market message (UMM).

Et grunnprinsipp i det nordiske kraftmarkedet er nemlig at all prissensitiv informasjon skal bli kjent samtidig for alle aktørene i markedet gjennom obligatoriske markedsmeldinger.

Regelverket er laget nettopp for å hindre at store, dominerende aktører som Statkraft kan misbruke sensitiv informasjon til å tjene penger.

OMX' markedsovervåkning fastlsår ikke at traderne faktisk visste om feilinnmeldingen. Men det er det heller ikke nødvendig å bevise. Det er tilstrekkelig å fastslå at informasjonssperren mellom Statkrafts tradere og de i selskapet som visste om feilinnmeldingen ikke var god nok.

Les også: Åpner for regler mot innsidehandel

Markedsmanipulasjon

Markedsovervåkningen slår i sin konklusjon fast at Statkraft har «handlet i strid med forbudet mot markedsmanipulasjon» og at selskapet har «overtrådt forbudet mot insidehandel».

Ingenting tyder imidlertid på at Statkraft gjorde noe av dette med vilje.

I vurderingen av botens størrelse er det lagt vekt på at feilanmeldelsen skyldes en «teknisk feil» og at Statkraft «ikke hadde til hensikt å manipulere markedet».

Videre vektlegges det at selskapet offentlig har forsøkt å forklare feilen og gjennomført tiltak for å hindre at det skal skje igjen.

På den annen side legger markedsovervåkingen også vekt på at feilinnmeldingen har medført «den til dags dato mest alvorlige markedsforstyrrelsen forårsaket av en markedsdeltaker».

Les også: Risikerer innsidehandel med elsertifikater

Tar ansvar

Statkraft legger seg flate.

– Vi tar ansvaret for feilanmeldingen som ble gjort, og er i hovedsak enig i den vurderingen Nord Pool Spot har kommet med. Vi ønsker å bli ferdig med saken og har besluttet å vedta boten, sier Statkrafts pressetalsmann Lars Magnus Günther til Teknisk Ukeblad.

– Har dere gjort noe for å unngå at dette skal skje igjen?

– Ja, vi har gått gjennom både rutiner for anmelding og handel og oppdatert prosedyrene våre slik at det ikke skal kunne skje igjen.

Les også: Skor seg på dyr strøm

Tapte penger

– Har Statkraft tjent penger på dette?

– Nei, vi har tapt på det. Vi går ikke ut med hvor mye penger vi har tapt på det, sier Günther.

Prisene falt som følge av feilen, noe som førte til tap for noen og gevinst for andre.

– Vi beklager det som har skjedd og at andre har tapt penger på det, sier Günther.

De 400.000 kronene går til statskassa.

Les også: Nordland er strømbrudd-versting

Les mer om: