KOFA

Støyskjermkontrakt på riksvei 4 ble klaget inn for Kofa. Vegvesenet brøt ikke reglene

Et helt annet firma skyldte mye penger i skatter og avgifter. Men det fikk likevel stor betydning for firmaet som ga tilbud på kontrakten.

Dronefoto fra strekningen mot Lygna.
Dronefoto fra strekningen mot Lygna. Foto: Statens vegvesen
12. juli 2022 - 05:55

I mars i år var tilbudsfristen ute for Vegvesenets oppdrag E04 Rv. 4 Støyentreprise Roa-Lygna. To entreprenører hadde gitt tilbud.

Vegvesenet varslet kort etter at de vurderte å avvise Byggmester Strand (heretter BS) fordi selskapet Byggentreprenøren AS hadde utestående skatter og avgifter. Etaten vurderte det slik at det var såkalt identifikasjon mellom BS og Byggentreprenøren. Det vil si: Feil eller overtredelser begått av en annen juridisk enn leverandøren selv, og det kommer an på graden av tilknytning mellom virksomhetene.

Vegvesenet ville innen 1. april se dokumentasjon på at skyldig beløp var betalt, eller at det forelå en godkjent nedbetalingsplan. Ellers ville BS bli avvist.

BS stilte seg uforstående til at Vegvesenet vurderte å avvise BS på grunn av forhold hos Byggentreprenøren.

Vegvesenet ba også om dokumentasjon på at det ikke var grunnlag for identifikasjon mellom BS og Byggentreprenøren. En del dokumentasjon ble oversendt.

21. april ble BS avvist fra konkurransen, med følgende begrunnelse (som vi siterer fra Kofas referat, og her er personer anonymisert): «I denne konkurranse er selskapet Byggmester Strand AS tilbyder, der A er styreleder samt eier via Strand Group AS.

A eide også 100% av aksjene i selskapet Byggentreprenør AS frem til 31.01.2022, og var
oppført som styreleder.

Statens vegvesen er kjent med at selskapet, Byggentreprenør AS, skylder kr 1,8 mill. i
skatter og avgifter. Alle aksjene i selskapet ble solgt for 1 kr kort tid før tilbudsfristen i
denne konkurransen (15.03.2022), og styreledervervet overført til ny eier. Men
skatterestansen er pådratt selskapet før salget den 31.01.2022, og
omgåelsesbetraktninger tilsier at A ikke kan undra seg identifikasjon ved å kvitte seg med
selskapet uten å ha gjort opp skatterestansen eller etablert en avtale for nedbetaling.
Etter en helhetsvurdering basert på ovennevnte forhold foreligger det identifikasjon
mellom Byggmester Strand AS og Byggentreprenør AS. […] Statens vegvesen har bedt tilbyder ettersende dokumentasjon på at skyldig beløp er betalt, eller at det er inngått en bindende nedbetalingsplan. Slik dokumentasjon er ikke oversendt. Skatt Øst bekrefter at skyldig beløp ikke er betalt, og at hverken tidligere eller nåværende eier har inngått avtale om nedbetaling av skyldig beløp.»

Så gikk det som følger:

  • Vegvesenet tildelte kontrakten til RK Montasje, som var eneste andre tilbyder.
  • Oppdatert og ren skatteattest for Byggentreprenøren forelå 17. mai.
  • BS klaget saken inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) 19. mai.
  • Vegvesenet ville utsette kontraktsinngåelsen inntil klagenemnda hadde behandlet saken, og den er derfor behandlet som en prioritert sak.

- Urettmessig avvisning

BS mente avvisningen var urettmessig fordi det ikke lenger var utestående restanser hos Byggentreprenøren. Dessuten var det ikke grunnlag for identifikasjon mellom Byggentreprenøren og BS, og avvisningen kunne ikke begrunnes med slik identifikasjon. Og avvisningen var urettmessig fordi den var klart uforholdsmessig.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim

Vegvesenet viste på sin side til flere paragrafer i forskriften, og tilføyde at betaling i ettertid ikke hadde noe å si for avvisningen.

Og Kofa gir fullt medhold til byggherren.

Det er klart at fram til 31. januar 2022 eide A 100 prosent av aksjene i Byggentreprenøren AS. Da solgte han alle aksjene til B for en krone. A eier 100 prosent av aksjene i Strand Group AS, som eier 100 prosent av aksjene i BS.

Klagenemnda ser det heller ikke som omtvistet at A var styreleder i Byggentreprenøren AS da selskapet opparbeidet seg skatte- og avgiftskrav fra skatteetaten på 1,8 millioner kroner. Dermed er det etter nemndas syn klart at det var grunnlag for identifikasjon før salget av Byggentreprenøren fant sted.

Og videre: A var også etter tilbudsfristen registrert som styreleder i Byggentreprenøren AS hos Brønnøysundregistrene. Dessuten var det Strand Group, der A er eneeier og styreleder, som gjorde opp skatte- og avgiftsgjelden til Byggentreprenøren 13. mai.

Det synes som om Byggentreprenøren ikke hadde verdier av betydning da aksjene ble solgt. Prisen på en krone reflekterte aksjenes reelle verdi. Det var ikke nevneverdig aktivitet i selskapet.

Ut fra det som er opplyst ser det for klagenemnda ut som at den nye eieren av selskapet i realiteten kjøpte en skatte- og avgiftsgjeld på 1,8 millioner kroner for en krone.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Kofa sier det slik: «Klagenemnda kan etter dette ikke se at klager har sannsynliggjort noen realitet ved transaksjonen. Videre skjedde oppgjøret over tre måneder etter salget av aksjene i Byggentreprenøren AS fra A til B, og dermed over en måned etter fristen klager fikk av innklagede til å dokumentere at Byggentreprenøren enten hadde gjort opp utestående med skatteetaten eller inngått avtale om nedbetaling av skatte- og avgiftskravet.»

Kofa har følgelig ingen rettslige innsigelser mot Vegvesenets vurdering av identifikasjon.

På grunn av størrelsen på skatterestansene, kan klagenemnda heller ikke se at det var klart uforholdsmessig å avvise BS.

Etter tilbudsfristen satte byggherren en frist for betaling av restansene, men de ble ikke betalt innen fristen. Vegvesenet hadde dermed avvisningsrett, og det er uten
betydning for denne vurderingen at kontrakt ennå ikke er inngått.

Kofas konklusjon fra 5. juli i år: Statens vegvesen har ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser.

Søndre portal til Hølleslitunnelen, som er fra 1993. Nå skal alt teknisk utstyr skiftes ut, blant annet.
Les også

822 meter lang tunnel oppgraderes for rundt 100 millioner

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.