OLJE OG GASS

Stortinget går inn for å bygge ut Aasta Hansteen

Fremskrittspartiet mener innsigelser fra Bellona ble tillagt altfor stor vekt underveis.

Stortinget går inn for å bygge ut Aasta Hansteen-feltet og den tilhørende Polarled-rørledningen.
Stortinget går inn for å bygge ut Aasta Hansteen-feltet og den tilhørende Polarled-rørledningen.

– Det har vært for mye forsiktighet fra energi- og miljøkomiteens side. Når en dårlig dokumentert epost fra en miljøorganisasjon fører til at saken utsettes, er det all grunn til å være kritisk. Bellona kom med rimelig horrible påstander som er blitt tilbakevist, sa Frps energi- og miljøpolitiske talsmann Per-Willy Amundsen da Stortinget behandlet saken fredag.

SVs Lars Egeland gikk i rette med Amundsens framstilling og mente det var på sin plass at komiteen brukte en uke ekstra på saken.

– Det har vært diskusjon og usikkerhet om økonomien i utbyggingen. Jeg finner det meningsløst å kritisere at vi tok en uke ekstra for å sikre kvaliteten i avgivelsen. Det skulle bare mangle, sa Egeland.

Sier ja

I tillegg til usikkerhet om framtidig gasspris, er skjerpelsene i petroleumsskatten trukket fram som et usikkerhetsmoment for prosjektets lønnsomhet. Denne uken ble det kjent at Statoil nettopp av denne grunn utsetter Johan Castberg-utbyggingen.

Stortinget sa fredag også ja til Norges nordligste rørledning – den 480 kilometer lange Polarled – som skal knytte Aasta Hansteen til prosessanlegget i Nyhamna i Møre og Romsdal. Mange mener den største usikkerheten i prosjektet ligger her.

– Vi forutsetter at Aasta Hansteen skal være lønnsom selv om det må bære utgiftene til Polarled alene, sier Egeland, som også måtte svare for hvorfor SV støtter oljeutvinning i nord.

– Vi sier ikke nei til alle prosjekter. Dette er et prosjekt vi støtter, sa han.

Driftsorganisasjon for Aasta Hansteen-feltet legges til Harstad, forsyningsbasen til Sandnessjøen og helikopterbasen til Brønnøysund. Flere representanter påpekte betydningen som utbyggingen vil ha for verdiskapning og arbeidsplasser i Nord- og Midt-Norge.

Venstre var eneste parti som går imot utbygging av feltet.

Les også: Derfor er Aasta Hansteen et risikoprosjekt

Arbeidsplasser

– Jeg har på meg rødt slips i dag. Det er ikke et uttrykk for et politisk hamskifte, men en feiring. Aasta Hansteen er av stor betydning for landet og Nord-Norge. Dette er den reelle nordområdesatsingen, sier Amundsen i Frp.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) slår fast at Aasta Hansteen vil bidra til å sikre Europa en framtidsrettet og miljøvennlig energiforsyning.

– Vi skal være en stabil og forutsigbar leverandør. Europa kutter sine CO2-utslipp ved å fase ut kull, sier han.

Statsråden har fått kritikk for saksbehandlingen underveis, ikke minst fordi han inngikk kontrakter til en verdi av 19,5 milliarder kroner – lenge før Stortinget fikk saken til behandling. Å si opp disse kontraktene ville ha kostet minst 1,3 milliarder.

– På den måten har departementet kuttet i komiteens handlingsrom, og man kan spørre om de har hatt noe valg, sa Bellonas Janne Stene i forrige uke.

Les også:

– Graverende feil i Aasta Hansteen-saken

Her er tallene som viser at norske verft er billigere enn asiatiske

Nytt skattenivå ville gjort Aasta Hansteen ulønnsomt  

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.