Storbank bygger kompetanse innen bærekraftig shipping og havbruk

Norges største bank gransker nye og gamle kunder grundig på jakt etter bærekraft og samfunnsansvar.

Storbank bygger kompetanse innen bærekraftig shipping og havbruk
Direktør Kristin Holth leder Ocean Industries i DNB. Der er det 250 ansatte som blant annet passer på at kundene lever opp til flere av FNs bærekraftmål. Foto: Tore Stensvold

Tidligere i juni erklærte 11 av verdens største shippingbanker at de ville følge nye prinsipper for måling av klimautslipp i egne låneporteføljer. DNB er eneste norske bank i denne gruppen, sammen med Citi, Societe Generale, ABN Amro, Amsterdam Trade Bank, Credit Agricole CIB, Danish Ship Finance, Danske Bank, DVB, ING og Nordea.