Stor guide: Unngå å gi bort brannfeller - fire fyldige tips for kjøpe og håndtere litium-baserte batterier

Har spesielle, brannfarlige egenskaper.

Stor guide: Unngå å gi bort brannfeller - fire fyldige tips for kjøpe og håndtere litium-baserte batterier
Det kommer flere og flere litium-baserte batterier på markedet. Det er spesifikke brannutfordringer knyttet til disse batteriene. Se statistikken lenger ned i saken. Collage: Content Avenue/ Circular Energy Storage

Radiostyrte biler, elektriske sparkesykler, barbermaskiner og treningsklokker. Det er svært sannsynlig at poden, kjæresten eller bestefar ønsker seg en oppladbar dings til jul. Men hvordan unngår du å gi brannfeller i julegave? Og hvordan skal du bruke dingsene trygt?

Dagens litiumbaserte oppladbare batterier har nemlig egenskaper som gjør dem utfordrende å håndtere dersom de antenner.

– Branner i litium-ione-batterier er i utgangspunktet vanskelige å slukke, sier Sigurd Folgerø Dalen, branninspektør og fungerende infosjef i Brann- og redningsetaten i Oslo kommune.

Dette er en type batterier som blir mer og mer utbredt (se statistikk og framskrivninger nedover i saken). Derfor er det også viktig å vite om farene ved dem.

Termisk rømling

– Det man er redd for heter thermal runaway, eller termisk rømling: En kortslutning fører til en ukontrollert termisk reaksjon i batteriet, forteller Jon Steinar Hanstad, direktør for teknisk seksjon i NHO-foreningen Nelfo.

Dette skjer når det skapes mer varme enn batteriet evner å ventilere. Dette blir en selvforsterkende effekt som øker forbrenningshastigheten.

– Da blir batteripakken selvnærende ved at den frigir kjemisk bundet oksygen fra katoden, og er dermed ikke avhengig av å få tilført oksygen utenfra. Da får man en veldig kraftig, eksplosjonsartet brann hvor blant annet elektrolytten fungerer som brensel, forteller Hanstad.

Ved høye temperaturer slippes hydrogenfluorid (HF/flussyre) ut, en gass som er skadelig selv i små mengder.

De selvnærende egenskapene gjør det utfordrende å slokke slike branner.

Det ønskelige er naturligvis å unngå at brannen begynner. Ann Christin Olsen-Haines, fungerende avdelingsdirektør for forebygging og sikkerhet i Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB), forteller at de generelt er opptatt av forebygging og at utfordringene ved slukking av litium-baserte batteribranner gjør forebyggingen desto viktigere.

I denne artikkelen går vi gjennom hva du kan gjøre på ulike stadier for å unngå brann i dagens oppladbare batterier. Strukturen følger sløyfediagrammet (bow tie, se figur), en enkel ulykkesmodell som deler ulykkesforløpet opp i før, under og etter den uønskede hendelsen.

1) Kjøp riktig

Det første punktet er anskaffelsen av selve batteriet.

- Med flere litium-ion-batterier på markedet, øker også mengden dårlige batterier, sier Even Moan, sjef for beredskapsavdelingen i Ringerike brann- og redningstjeneste, i en pressemelding fra brannsikkerhetsleverandør GPBM Nordic.

Dårlige batterier kan ha forurensning i cellen, noe som kan forårsake kortslutning. Så hvordan vet du at batteriet er bra?

I dag finnes det ikke noen enkel måte å skille et trygt batteri fra et som ikke er trygt, forteller Geir Hørthe, sertifiseringssjef i Nemko.

Selskapet lever av å teste og sertifisere produkter, men Hørthe forteller at litium-ion-batterier i liten grad er sertifisert. Nemko har blant annet besluttet å ikke sertifisere e-sigaretter, på grunn av eksplosjonsfaren. CNN er ett av mange medier som har rapportert om brukere med omfattende brannskader etter e-sigarett-eksplosjoner.

– Når jeg går i butikken, har jeg ikke én veldig god metode for å avsløre hvorvidt et batteri er godt eller ei, sier Hørthe.

Les også

CE-merkingen kun en egenerklæring

Han mener at man i utgangspunktet kan sortere ut de billigste produktene.

– Det er ikke noe automatikk i at de billigste er dårligere enn de dyrere produktene, men du reduserer risikoen ved å ikke gå for det billigste, sier han.

Hørthe anbefaler å styre unna produkter som lover i overkant mye i annonsene.

– Du kan være ganske sikkert på at de billigste produktene som lover veldig mye, aldri holder det de lover. Dette kan også være farlige produkter, sier han.

Hanstad, Hørthe og Olsen-Haines forteller at man bør kjøpe produkter fra anerkjente produsenter og forhandlere.

Alle tre sier også at nevner at man må se etter CE-merkingen, som er en egenerklæring fra produsenten om at produktet oppfyller krav fra myndighetene. I og med at dette kun er en egenerklæring, må du velge om du stoler på produsenten når den sier at kravene er fulgt.

Olsen-Haines i DSB understreker at produktene i utgangspunktet skal være sikre og at regelverket som produsentene forplikter seg til å følge gjennom CE-merkingen er en viktig sikkerhetsordning for myndighetene.

Før vi fortsetter, her er en oversikt over hvor mange tonn litium-ione-batterier som årlig er tilført verdensmarkedet og hvor mye Circular Energy Storage forventer at selges fram til 2030:

2) Bruk riktig

Minst like viktig er hvordan du bruker det oppladbare produktet.

– Litium-baserte batterier er mer følsomme for støt og slag enn andre. Dersom du slår på et blysyrebatteri, vil du sannsynligvis ikke starte en reaksjon. Det samme slaget på et litium-ion-batteri kan imidlertid starte en uønsket reaksjon, sier Hanstad.

Olsen-Haines understreker at man bør sette seg inn i bruksanvisningen til produktet og følge retningslinjene som angis der. Hun understreker også at det er stor forskjell på energien og dermed skadepotensialet i en liten oppladbar leke sammenliknet med sparkesykler, ståhjulinger og liknende batteribaserte fremkomstmidler.

Hanstad er enig:

– Slike fremkomstmidler blir ofte behandlet på en ganske dårlig måte, samtidig som det vil være vanskelig å slokke en brann i et slik produkt som står inne.

Moan i Ringerike brann- og redningstjeneste sier at de hatt mange branner i leiligheter som kan kobles til elsykler og elsparkesykler.

Les også

Elbil-bekymringer

Flere har vært bekymret for brannsikkerheten rundt elbiler, men Nelfo-direktør Hanstad understreker at batteripakkene i disse bilene gjerne er godt pakket inn og testet.

– Det er vanskeligere å anslå kvaliteten på billigere produkter som er designet for massemarkedet. Mange av disse lekene behandles også svært hardt, forteller han.

Litium-ion batterier har et batteristyringssystem som overvåker parametere som spenning, strøm og temperatur. Dersom det skulle skje noe feil med en celle, vil systemet isolere cellen.

Hanstad fremhever at det er viktig å ikke modifisere dette styringssystemet – altså ikke bruke primærceller til det de ikke er ment for.

– Ikke lag egne batteripakker, sier han.

Hanstad advarer også mot å utsette batteriet for ekstreme temperaturer, især ekstrem varme.

3) Lad riktig

De fleste kjente branntilløpene med litium-ione-batterier i Norge har startet ved lading, sier Hanstad. Moan ved Ringerike brann- og redningstjeneste forteller at det har vært tre villabranner på Ringerike de siste årene på grunn av radiostyrte leketøy med litium-ione-batterier som sto til lading.

De generelle rådene om lading kan oppsummeres slik:

  •  Lad aldri om natta
  •  Overvåk produkter som lades innendørs

Olsen-Haines i DSB sier at det er viktig med røykvarslere, især i rommene hvor man lader batteriene. Sparkesykler, elsykler, ståhjulinger og liknende, som gjerne har større litium-ione-batterier, bør lades utendørs, sier Hanstad.

– Det beste er å lade produktene i et kontrollert miljø utendørs hvor brannen ikke kan spre seg raskt. Da må man også sjekke at laderen kan stå ute, sier Hanstad.

Norsirk anbefaler blant annet å ikke lade batteriet lenger enn nødvendig. Dette kan føre til overlading og utfelling av litiummetall inne i batteriet. Overlading skal i utgangspunktet ikke være mulig, men det kan skje dersom batteriet er skadet eller det har blitt tuklet med.

Mange radiostyrte biler bruker litium-polymer-batterier, forteller Hanstad. Han sier at disse batteriene kan bli varmere enn litium-ione-batterier og er dermed mer brannfarlig.

– Slike leker anbefaler vi å lade i en ikke brennbar pose, sier Hanstad.

Les også

4) Hvis ulykken er ute

- Ring 110 umiddelbart, råder branninspektør Dalen.

Stopp lading dersom batteriet blir deformert, hvis det lukter rart eller hvis batteriet blir for varmt til å ta på, råder Norsirk.

Olsen-Haines i DSB sier at man at man kan forsøke å ta batteriet ut i et miljø hvor det ikke er spredningsfare.

– Samtidig må man huske på at en slik brann kan utarte eksplosjonsaktig, så her må man vurdere risikoen, sier Olsen-Haines.

Hun forteller at man bør kjøle ned et batteri som har varmgang, for eksempel ved å legge det i et kar med vann og la det ligge der lenge. Dette er også måten Oslo kommunes Brann- og redningsetat håndterer slike branner i dag, forteller branninspektør Dalen.

– Man skal aldri gjøre noe hvor en risikerer egen helse, understreker branninspektør Folgerø.

Han sier man må avgjøre om man selv klarer å starte slukking, få produktet ut, eller om man kun skal fokusere på å evakuere boligen, sier Dalen.

Til tross for alle rådene forteller branninspektør Dalen at antall branner relatert til litium-ione-batterier foreløpig er på et lavt nivå.

– Antallet branner i tilknytning til produkter som benytter denne batteriteknologien vil statistisk sett øke i takt med omfanget av slike produkter i samfunnet, sier han.

Les også