KARRIERE

Stoler ikke på hjemmejobbere

NYTT: Er hjemmejobbere late?
NYTT: Er hjemmejobbere late? Bilde: Gerard Launet
Dag Yngve Dahle
6. juli 2011 - 10:11

Så mange stoler på kollegenes arbeidsmoral

 • Danmark: 81%
 • Norge: 60%
 • Irland: 58%
 • Sveits: 56%
 • Finland: 56%
 • Nederland: 53%
 • Sverige: 53%
 • Spania: 51%
 • Italia: 49%
 • Belgia: 48%
 • Frankrike: 48%
 • Portugal: 45%
 • Østerrike: 43%
 • Storbritannia: 40%
 • Tyskland: 38%

Kilde: Vanson Bourne/Microsoft.

Det viser en fersk undersøkelse som det internasjonale analyseselskapet Vanson Bourne har gjort for Microsoft.

Du kontrollerer deg selv

Tillitskrise

Kontorbaserte ansatte i 15 europeiske land er spurt om sitt forhold til fleksibel jobbing. Forskjellene er frapperende.

På spørsmål om ansatte stoler på at kolleger jobber produktivt når de jobber utenfor kontoret (som oftest på hjemmekontor), svarer bare 38 prosent av tyskerne at de gjør det.

14 prosent sier at de overhodet ikke stoler på at at kollegene jobber.

Tilliten til kolleger er heller ikke stor i Storbritannia. 40 prosent av britene sier at de stoler på kollegene, mens 17 prosent sier at de ikke gjør det i det hele tatt.

Hjemmejobbing skaper konflikter

Konservativt

Det er med andre ord markante barrierer mot fleksibel jobbing i to av Europas stormakter.

Heller ikke i den tredje av kontinentets toneangivende land, nemlig Frankrike, har arbeidstakere tillit til at kollegene faktisk jobber når de ikke er på kontoret.

I den andre enden av skalaen finner vi Danmark. Danskene har desidert størst tillit til kollegenes produktivitet utenfor kontoret.

81 prosent - altså åtte av ti - sier at de har det. Kun én fattig prosent sier at de overhodet ikke stoler på kollegene.

Frynsegodene folk vil ha

Polarisert

Nummer to på lista er Norge. 60 prosent av de spurte nordmennene gir uttrykk for at de stoler på at kollegene jobber. Seks av ti har tillit til kollegene.

Men samtidig viser tallene at en viss andel ikke gjør det. Ni prosent sier at de overhodet ikke stoler på kollegenes arbeidslyst når de ikke er på kontoret. Denne andelen er høyere enn i mange andre land.

Dette tyder på en viss polarisering i den norske arbeidsstokken.

Sverige plasserer seg omtrent midt på lista: 53 prosent av svenskene stoler på kollegenes arbeidsmoral, mens fem prosent overhodet ikke gjør det.

Slik går du opp i lønn

Les mer om: