KARRIERE

Sterk lønnsvekst for sivilingeniører og teknologer i 2022 - disse økte mest

De usikre tidene har foreløpig ikke slått inn på lønnsutviklingen, konstaterer Tekna-president Lars Olav Grøvik.

Tekna-President Lars Olav Grøvik gleder seg spesielt over at unge sivilingeniører og teknologer tjente godt i 2022. Om lønnstrenden fortsetter i 2023, er mer usikkert.
Tekna-President Lars Olav Grøvik gleder seg spesielt over at unge sivilingeniører og teknologer tjente godt i 2022. Om lønnstrenden fortsetter i 2023, er mer usikkert. Foto: Tekna

I fjor økte gjennomsnittlønnen til sivilingeniører og teknologer med 5,6 prosent i privat sektor, 4,4 prosent i staten og 4,8 prosent i kommunene.

Det fremgår av den ferske lønnsstatistikken til Tekna, fagforeningen som organiserer sivilingeniører og andre teknologer med masterutdanning. 

Fakta om Teknas lønnsstatistikk

  • Lønnsstatistikken gir en oversikt over gjennomsnittlig lønnsnivå etter eksamensår blant Teknas medlemmer.
  • Undersøkelsen måler fast avtalt årslønn og faste tillegg pr 1. oktober, og brutto utbetalt bonus eller provisjon siste 12 måneder.
  • 40 564 Tekna medlemmer svarte på denne undersøkelsen. Årets svarprosent er på 62 prosent.
  • Teknas lønnsstatistikk har vært publisert årlig siden 1946.

Kilde: Tekna

Høyest vekst i privat og kommunal sektor

Tekna-medlemmene fikk dermed en betydelig høyere lønnsvekst i fjor enn i pandemiåret 2021.

I hvert fall gjelder det for dem som jobbet i privat eller kommunal sektor:

  • I privat sektor var lønnsveksten på 5,6 prosent i 2022, en økning fra 3,6 prosent i 2021.
  • I statlig sektor var veksten på 4,4 prosent i 2022, mot 4,3 i 2021.
  • I kommunal sektor var veksten på 4,8 prosent, mot 2,7 i 2021.

Tekna oppgir lav arbeidsledighet, høy prisvekst og stor etterspørsel etter teknologisk kompetanse som årsaker til den sterke lønnsveksten.

Oppturen kommer etter flere år med moderat lønnsutvikling for Tekna-medlemmene.

Usikre tider har ennå ikke påvirket på lønningene

Hvor mye av lønnsveksten som kan tilskrives bransjer med usedvanlig høy lønnsomhet i fjor, som olje- og gassbransjen eller kraftbransjen, har ikke Tekna-president Lars Olav Grøvik tall på når TU prater med ham.

– Men det er nok klart at bedrifter med god økonomi har bidratt mest til den gode lønnsutviklingen, sier han.

– Det har vært et spesielt år. I løpet av 2022 ble det blant annet varslet om kutt i større samferdselsprosjekter som følge av krig og prisvekst. Tror du at den høye lønnsveksten for ingeniørene kan fortsette inn i 2023?

– Lønnsutviklingen er nok påvirket av at 2022 var et år preget av motsetninger, sier Grøvik.

– På den ene siden har arbeidsmarkedet vært godt med god etterspørsel. På den andre siden har det vært usikre utsikter, inflasjon, økende rente og høye energipriser. Det har foreløpig ikke slått inn på arbeidsmarkedet, ei heller på lønnsutviklingen, men det er klart at det kan gjøre det. Men det er vanskelig å spå om.

Det hører med til historien at Teknas statistikk måler lønnsutviklingen fra 2. oktober 2021 til 1. oktober i fjor. Lønnsutviklingen gjennom de tre siste månedene av 2022 vil altså først vise seg på neste års statistikk.

Les også

– Overraskende mange har fått god lønnsutvikling

– Hvor mye av lønnsveksten kan tilskrives et ønske om at arbeidstakerne skulle holde tritt med prisveksten i fjor?

– Jeg tror hovedsakelig det er knyttet til stor etterspørsel etter arbeidskraft. Men det er klart at vi argumenterer for at våre arbeidstakere skal ha reallønnsutvikling, og i det minste holde følge med inflasjonen, sier Grøvik.

– Vil du si at man fikk til det for Tekna-medlemmene i 2022?

– Det varierer fra bedrift til bedrift, så det er et spenn. Men mange har fått en grei lønnsutvikling. Overraskende mange har fått en god lønnsutvikling, vil jeg si.

– Viktig at de unge tar igjen sine eldre kollegaer

Tekna-presidenten sier seg blant annet fornøyd med hvordan 2022 har slått ut for lønnsutviklingen til unge ingeniører og teknologer med medlemskap.

– Jeg er veldig positivt overrasket over at så mange av de unge har fått god utvikling, blant annet med AK-midler, sier han.

AK står for ansvar og kompetanse, utdyper Grøvik, og er et lønnstillegg som skal belønne ansatte som stiger i gradene.

– Det er viktig at de yngre får en god lønnsutvikling og tar igjen sine eldre kollegaer, sier Tekna-presidenten, før han forsvinner inn i et styremøte.

Les også

72.000 mer i startlønn for sivilingeniører i privat sektor

Tekna fremhever at også startlønnen for nyutdannete sivilingeniører og teknologer var god i fjor.

Høyest begynnerlønn fikk nyutdannete Tekna-medlemmer i privat sektor, med et gjennomsnitt på 596.000 kroner i 2022. Startlønnen i kommunene lå på 589.000 kroner, mens den var lavest i staten med 524.000 kroner.

Grøvik mener at de høye begynnerlønningene viser at det er sterk konkurranse om å tiltrekke seg den beste kompetansen.

– Vi trenger flere flinke folk dersom vi skal klare å løse utfordringer fremover knyttet til klima og natur, energi, helse og samferdsel, sier Grøvik i dagens melding fra Tekna.

Les også

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.