INDUSTRI

Steinaldermat inneholdt farlig høye nivåer av tungmetaller

Spis som i steinalderen, heter det i et av dagens livsstilsråd. Men tar man det altfor bokstavelig, risikerer man et farlig inntak av tungmetaller, viser forskning.

Anbefalingene om steinalderkosthold kan gi et høyt inntak av tungmetaller, viser forskning.
Anbefalingene om steinalderkosthold kan gi et høyt inntak av tungmetaller, viser forskning. Foto: Женя/Wikicommons
Av Thomas Djursing, Ingeniøren.dk
21. feb. 2020 - 20:30

Steinalderkost er muligens en god inspirasjon til en sunnere livsstil i dag, men i den yngre steinalderen var kosten ikke bare rik på proteiner. Den var også full av tungmetaller.

Studier av avfallshauger i Varanger, nordøst i Norge, viser at fisk og sel hadde et så høyt nivå av tungmetaller at maten var «usunn, og muligens farlig,» heter det i konklusjonen til et nytt studium i tidsskriftet Quaternary International.

Analyser av knokler fra avfallshaugene i Varanger viser at torsk hadde nivå av kadmium og bly som var henholdsvis 22 ganger og tre til fire ganger høyere enn grenseverdiene satt av det Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA). For seler var nivået av kadmium 15 ganger høyere enn grenseverdiene. For bly var nivået tre til fire ganger høyere. Forskerne fant kvikksølvnivåer tilsvarende det til fisk som blir fanget i Nordsjøen i dag.

Det er forskere fra UiT Norges arktiske universitet som står bak undersøkelsen av knoklene, som er mellom 6300 og 3800 år gamle. Oppdagelsen er slett ikke en overraskelse for dem. I 2015 oppdaget forskere nemlig høye nivåer av kvikksølv i fisk fanget utenfor den nordamerikanske kysten for 6500 år siden. Og det var nettopp disse undersøkelsene som fikk nordmennene til å se nærmere på avfallshaugene i Varanger.

Hvorfor nivåene av tungmetaller i knoklene er så høye er ikke fastslått, men forskerne vurderer at en årsak kan være datidens høyere vannstand som har vasket ut flere tungmetaller til havområder.

Les også

Uklart om tungmetaller påvirket steinalderfolk

Om steinaldermenneskenes kost rett og slett var usunn er fremdeles et åpent spørsmål som historieprofessor Anne Løkke ved Københavns Universitet tidligere har behandlet inngående.

I den norske undersøkelsen av avfallshauger utgjorde torsk og sel bare en liten, om enn sentral del av kosten. Steinalderfolket i Norge spiste mange andre matvarer som kan gjøre det litt vanskelig å leve fullstendig som steinaldermann eller -kvinne i dag: Hval, delfin, elg, bever og hyse.

Steinalderkost har blitt populær mat, og den nøyaktige sammensetningen er det mange teorier om. Her er en matpyramide utarbeidet av Paleoblog.dk Illustrasjon: Paleoblog.dk

Forskerne vet at steinaldermennesket også supplerte kjøttinntaket med grønnsaker, nøtter og bær. Og siden de skadelige virkningene av tungmetaller vanligvis først påvirker helsen når man har levd tilstrekkelig lenge og store mengder har akkumulert seg i kroppen, er det uklart om steinaldermennesket overhodet har oppnådd en levealder som gjorde den tungmetallholdige kosten til et problem.

Det vil forskerne nå undersøke nærmere ved å analysere knokler fra åtte steinaldermennesker fra Varanger.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.

Les også

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.