KOMMENTARER

– Statsbudsjettet er dramatisk for klimaet

DEBATT: Sikrer på ingen måte at CO2-utslippene vil kuttes tilstrekkelig i årene framover, skriver Zeros Kari E. Kaski.

KRONIKKFORFATTEREN: Kari Elisabeth Kaski, nyansatt nestleder i Zero.
KRONIKKFORFATTEREN: Kari Elisabeth Kaski, nyansatt nestleder i Zero. Bilde: Zero
9. okt. 2012 - 12:37
  • Av Kari E. Kaski, nestleder i ZERO

Regjeringens budsjett for 2013 sikrer på ingen måte at CO2-utslippene vil kuttes tilstrekkelig i årene framover. Tvert imot ser det ut til at utslippene vil øke med det budsjettet som nå er lagt frem.  Det betyr at vi i løpet av åtte år med en rød-grønn regjering ikke har fått til utslippsreduksjoner.

I forkant av statsbudsjettet var det knyttet spenning til om regjeringen ville ta tak i utslippene fra transportsektoren.

Transportsektoren står for ca 1/3 av norske utslipp, men regjeringens viktigste organ for tiltak i sektoren, Transnova, får kun en økning på 2,5 millioner kroner i sitt budsjett.

Totalt blir budsjettet 77,2 millioner kroner. Samlet sett innebærer dette ingen satsning i det hele tatt, kun en inflasjonsjustering. Hele 3,4 milliarder kroner er budsjettøkningen til Nasjonal Transportplan, men ingenting av dette går altså til tiltak som kan redusere klimagassutslippene fra veitrafikken, dessverre.

I statsbudsjettet foreslår regjeringen økt CO2-avgift offshore på 200 kr/tonn, en oppfølging av det som tidligere er vedtatt i klimameldingen. Dessverre tar ikke denne økningen nivået på CO2- avgifta opp på tidligere høyder. For å få til nødvendige kutt i oljeindustrien må dette bare være starten på avgiftsøkningen.

Regjeringen gjør ingenting med avgiftsnivået på fyringsolje, den bare prisjusteres. Det er underlig, all den tid vi vet at en avgiftsøkning på fyringsolje fører til at flere bytter ut oljefyren med andre og mer klimavennlige energikilder.

At det heller ikke i år tas budsjettgrep her er en helt unødvendig utsettelse av et nødvendig og godt tiltak som uansett må komme. Det er dog positivt at regjeringen fokuserer på kompetanseheving i byggnæringen.

Etter de høye ambisjonene fra byggmeldingen om passivhusnivå innen 2015, har vi jobbet for å øke oppmerksomheten om behovet for kompetanseheving i næringen. Sånn sett er dette punktet i statsbudsjettet et lyspunkt.

Skog og klimainitiativet økes med 400 millioner til totalt 3 milliarder i tråd med klimaforliket. Tilsammen legger regjeringen 650 millioner kr. på bordet til skog og klimainitiativet og også fornybar energi i utviklingsland. Dette er bra.

Mange norske kommuner og KS har de siste årene vist betydelig kreativitet og stor vilje til å kutte i egne CO2-utslipp.  Dette kunne regjeringen ha belønnet gjennom budsjettet ved å øke bevilgningene fra staten slik at det ble enklere for kommunene å gå i gang med større klimatiltak. Dessverre lar staten denne muligheten for store CO2-kutt gå fra seg også denne gangen.

Hvis dette budsjettet blir den rød-grønne regjeringen siste statsbudsjett kan vi trygt si at det misbrukte sin siste sjanse til å starte utfasing av fossil energi og sikre overgang til fornybar energi.

Mange effektive virkemidler er tilgjengelige, for klimaet er det ganske enkelt dramatisk at regjeringen ikke vil bruke dem for å få fart på nedgangen i utslippene på veien mot lavutslippsamfunnet.

Les også:

Han blir ny Zero-sjef

Forskningsfartøy kan gi ny kunnskap om Arktis

– Den rødgrønne regjeringen er forbausende lite grønn

Her blir ørkenen grønn  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.