OLJE OG GASS

Statoil ville spare nær 170 millioner kroner på nattarbeid. Da sa myndighetene nei

Ville ha 200 personer på nattejobb i en måned på Gina Krog.

Statoil ønsker at 200 arbeidere på Gina Krog - her representert ved boligkvarteret - skal jobbe nattarbeid. Det får de foreløpig ikke lov til.
Statoil ønsker at 200 arbeidere på Gina Krog - her representert ved boligkvarteret - skal jobbe nattarbeid. Det får de foreløpig ikke lov til. Bilde: Terje Nustad/Statoil
Lars TaraldsenLars TaraldsenJournalist
27. jan. 2017 - 11:35

For øyeblikket foregår hook-up-arbeidet på Gina Krog-feltet i Nordsjøen. For å utnytte riggen som ligger på feltet best mulig, planlegger Statoil også å bore brønner samtidig med oppkoblingen. Boringen vil være begrenset, ifølge Statoil.

I den forbindelse ønsker Statoil at 200 personer skal jobbe nattarbeid mellom 24. januar og 20. februar, og søkte Petroleumstilsynet om unntak fra rammeforskriften, om nattarbeid i oppkoblingsfasen med samtidig boring.

Statoil mener at aktivitetene ikke innebærer noen særlig risiko. Dessuten mener Statoil at det er snakk om store summer for dem dersom de får lov å jobbe natt.

– Det koster oss i nærheten av 170 millioner kroner hvis vi ikke kan få gjennomført nattarbeid på Gina Krog, sier pressetalsmann Morten Eek til Teknisk Ukeblad.

Ptil har avslått søknaden. Statoil har klaget og saken er nå hos Arbeids- og sosialdepartementet for behandling.

Industri Energi uenige med Statoil

Teknisk Ukeblad har fått innsyn i avslagsdokumentet fra Ptil. Her går det frem at Statoil understreker at det er enkelte aktiviteter som er vurdert til å innebære en særlig risiko, men at dette arbeidet ikke vil bli lagt til natten.

Fagforeningen Industri Energi har i forbindelse med søknaden vist til alle de alvorlige hendelsene på sokkelen den siste tiden, og anbefalt at Statoil gjennomgår aktivitetene på nytt og kvalitetssikrer at alle planlagte jobber er nødvendig å utføre på natt.

– Dette for å minimalisere omfanget av nattarbeid, frigjøre og flytte aktivitet på og til dagtid, slik at totalrisikoen kan aksepteres, heter det i en uttalelse fra Industri Energi.

Statoil kommenterer at alt arbeidet er gjenstand for nøye planlegging og at risikoen forbundet med arbeidsgjennomføring vurderes kontinuerlig av ledelsen ute på feltet.

– Å kunne utføre aktivitetene på natt vil redusere varigheten av boreprogrammet, som igjen innebærer sparte kostnader i størrelsesorden 100 millioner kroner, samt økte produksjonsvolumer den første tiden etter oppstart.

– Verdien av å kunne utføre én måned med begrensede boreaktiviteter er antatt å være 64 millioner kroner før skatt, skriver Statoil til Petroleumstilsynet.

Nær 170 millioner er ikke et «særlig forhold»

Statoil mener at risikonivået er lavt på Gina Krog.

– Dette vil etter Statoils vurdering ikke endres når de begrensede boreaktivitetene starter opp. Scenarier knyttet til brønnstrømslekkasje, med påfølgende brann- og eksplosjonsfare er etter Statoils syn ikke relevante i denne sammenheng, heter det i Ptils behandling av søknaden.

Petroleumstilsynet avslår søknaden fordi de mener det ikke foreligger noen «særlige forhold» som må oppfylles for at et unntak fra rammeforskriftens §70 skal gis.

Statoils særlige forhold er altså todelt: Lav risiko og betydelig økonomisk gevinst.

– Vi mener det alltid er risiko knyttet til  gjennomføring av boreaktiviteter. Denne brønnen skiller seg i så måte ikke vesentlig fra andre brønner. Vi vurderer derfor ikke dette til å være et særlig forhold, skriver Ptil med henvisning til Statoils vurdering av risikonivået.

Ptil mener heller ikke at nær 170 millioner kroner i økonomisk gevinst er å regne som et særlig forhold.

– Statoil har heller ikke vist til andre særlige forhold, som for eksempel uforutsette hendelser eller tildragelser som har medført forsinkelser i prosjektet. Prosjektet ligger derimot allerede foran plan med tidligere oppstart av produksjon enn tidligere beregnet, dette uten samtidig oppkoblingsaktivitet og boring over reservoaret, skriver tilsynet.

Petroleumstilsynet ønsker ikke å kommentere saken utover deres avslagsbrev, da klagen nå er til behandling hos Arbeids- og sosialdepartementet.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.