Statoil vil unngå fakling

Testing av reservoarvæsken i olje- og gassbrønner gjøres i dag på overflaten før hydrokarbonene brennes av i fakkelen. Ved hjelp av Sild-metoden (Sampling Integrated Logging Device) skal dette unngås. Metoden utvikles av Statoil sammen med Shell, Petrotech og Halliburton.

– Vi får tilstrekkelig reservoarinformasjon gjennom nedihulls utstyr, sier Rolf Dirdal prosjektansvarlig i Statoil.

Nytt og gammelt

Olje- og gassforekomster verifiseres ved hjelp av DST (Drill Stem Testing) og WFT (Wireline Formation Testing). Den ene er kostbar og tidkrevende, mens den andre er billig, men unøyaktig. Sild-metoden prøver å redusere tid og øke nøyaktighet ved å integrere kjent og nyutviklet teknologi.

Beregninger viser at metoden er rimeligere enn konvensjonell testing fordi den krever mindre tid, utstyr og personell. Dermed kan det hentes informasjon fra flere reservoarsoner i brønnen, opplyser Dirdal

Forskningsrådet bidrar

Det er Statoil som har tatt initiativet til prosjektet og til videre utvikling. Dirdal håper at testmetoden er ferdig utviklet i løpet av våren 2003. Da skal utstyret testes i forsøksbrønner. – Målet er å få produktet ut på markedet slik at det kan erstatte den tradisjonelle metoden som fører til miljøskadelige utslipp, sier Dirdal.

Samarbeidspartneren Petrotech søkte i fjor og fikk fem millioner kroner fra Forskningsrådet til å utvikle Sild-metoden.

Midlene komme fra forskningsprogrammet Demo 2000, som ble finansiert av Stortinget over revidert statsbudsjett i 1999 med 100 millioner kroner. Programmet var ment som støtte til utvikling av ny teknologi i oljeindustrien, og ble senere tildelt 80 og 20 millioner kroner over statsbudsjettet i 2000 og 2001.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå