OLJE OG GASS

Statoil-styret mangler teknologer

MANGLER FAGFOLK I STYRET: Statoil kritiseres for å ha total mangel på industri- og geologkompetanse i styret.
MANGLER FAGFOLK I STYRET: Statoil kritiseres for å ha total mangel på industri- og geologkompetanse i styret. Bilde: colourbox.com
Maiken Ree
23. mars 2011 - 09:41

Flere kilder Teknisk Ukeblad har snakket med sier at Statoils styre har en klar svakhet.

Dårlig på risikovurderinger

Ingen av de aksjonærvalgte styremedlemmene har noen bakgrunn fra industrien, og har aldri jobbet med konkrete oppgaver rettet mot oppstrømsvirksomheten.

Geolog og tidligere leder i Shell, Norsk Hydro og Hess, Jan E. Evensen, mener Statoils styre vanskelig kan prioritere og foreta risikovurderinger innen viktige områder som letevirksomhet og feltutbygginger.

Feil sammensetning

– Det sittende styret i Statoil har minst en alvorlig svakhet - det er absolutt ingen representanter med direkte erfaring eller kompetanse innen ingeniørfag eller geofag. Hver for seg er helt sikkert alle styremedlemmene dyktige og oppegående mennesker, men sammensetningen blir feil.

Han mener et selskapsstyre skal styre et selskaps strategiske veivalg og samtidig godkjenne selskapets investeringsbeslutninger.

– Det aller viktigste er at de riktige kritiske spørsmålene angående saker som fremlegges blir stilt, slik at risiko og eksponering for selskapet er fullt ut forstått både innen ledelse og styret. Da blir det avgjørende at det sitter noen i styret med teknisk erfaring, kompetanse til å stille kritiske spørsmål og samtidig anskueliggjøre risikoelementer og kvaliteten for de andre i styret som har mer administrativ, økonomisk og politisk bakgrunn, sier Evensen.

Les også: Undervannsingeniører tjener best

Ikke korrigerende

– Er dagens Statoil-styre korrigerende nok overfor selskapets ledelse?

– Neppe. Jeg kan ikke se at de har en reell mulighet til å spille en slik rolle.

Konsulent og tidligere ConocoPhillips-direktør Knut Åm satt selv i Statoils styre i mange år.

– Jeg var av den oppfatning at styret skulle ha en sterkere industrisammensetning. Det har ikke materialisert seg, sier Åm til Teknisk Ukeblad.

Han sier at han oppfattet et ønske om mer bransjeerfaring i styret, men tvert i mot har bransjeerfaringen forsvunnet fra Statoil-styret.

– Det er en svakhet, men jeg kan ikke være mer konkret enn det, sier Åm.Tidligere ConocoPhillips-direktør Knut Åm mener det er en svakhet med så lite bransjeerfaring i Statoil-styret.
Tidligere ConocoPhillips-direktør Knut Åm mener det er en svakhet med så lite bransjeerfaring i Statoil-styret.

Kortsiktige mål

Andre kilder sier til Teknisk Ukeblad at mangelen på førstehåndskunnskap om bransjen er en årsak til at blant annet Statoils problemer med å gjennomføre vedlikeholdsplanene sine. Styret har kun kortsiktige mål, uten å ta hensyn til langsiktig tenkning rundt vedlikehold og oppgraderingsplaner.

– Det er mest politisk utnevnte personer som sitter i dette styret, som ikke innehar noe kompetanse mot selve oppstrømsvirksomheten. Jeg mistenker at det er fordi administrasjonen skal ha et friere spillerom, og ikke for mange kritiske spørsmål, sier Safe-leder Terje Nustad.

Han mener dagens styremedlemmer ikke forstår den reelle risikoen ved virksomheten.

– Det er uheldig når man driver en høyrisikonæring. Man skjønner ikke full ut konsekvensene av hva man driver med. Det ser vi godt i og med at Statoils vedlikeholdsfilosofi ikke fungerer, der har de et enormt etterslep.TROR IKKE STYRET KAN KORRIGERE LEDELSEN: Jan E. Evensen, med 30 års erfaring fra diverse lederstillinger i Oljedirektoratet, Shell, Hess og Norsk Hydro.
TROR IKKE STYRET KAN KORRIGERE LEDELSEN: Jan E. Evensen, med 30 års erfaring fra diverse lederstillinger i Oljedirektoratet, Shell, Hess og Norsk Hydro.

Strategi, ikke drift

Professor Øyvind Bøhren leder Senter for Eierforskning ved Handelshøyskolen BI. Han mener Statoils-styrets manglende tekniske innsikt i oppstrømsvirksomhet neppe er noe problem.

– Statoilstyret skal primært arbeide med strategi og ikke med daglig drift. Statoil er en stor og profesjonell organisasjon, og har slik driftskompetanse i eget hus. Styrets funksjon ville vært annerledes og mer rettet også mot drift hvis selskapet var lite og hadde mer begrenset intern kompetanse, sier Bøhren.

Les også: Statoil topper prestisjefull liste: Best på sosialt ansvar

– Bryt med Adecco, Statoil

Gått gradene

Likevel viser det seg at de fleste andre store oljeselskaper har en langt større andel industrikompetanse i sine styrer.

– I de fleste internasjonale oljeselskaper jeg kjenner til eller har jobbet med, og som kan sies å være anerkjent vellykket, er det en sterk representasjon av personer med geologi og eller ingeniørbakgrunn både i ledelsen og i styret. De som kommer opp på dette nivået har ofte lang erfaring fra ”gulvet” i organisasjonen og har gått gradene fra tekniske roller til ledelsesrollen, sier Jan Evensen.Føler seg overkjørt MISTENKER STYRET: Terje Nustad i Safe mistenker at styrets mangel på kompetanse har skyld i blant annet selskapets mangelfulle vedlikeholdsprogram.
Føler seg overkjørt MISTENKER STYRET: Terje Nustad i Safe mistenker at styrets mangel på kompetanse har skyld i blant annet selskapets mangelfulle vedlikeholdsprogram.

Føler seg overkjørt

Terje Nustad i Safe sier problemstillingen rundt ledelsen og styret i Statoil og arbeiderne offshore er et gjenvendende problem.

– Arbeiderne på sokkelen føler seg overkjørt, og at de ikke har noen reell påvirkning for hvordan drift og vedlikeholdsfilosofien gjennomføres. Statoil har plukket fagpersonell fra øverste hylle, med en enorm kompetanse. Arbeiderne er omstillingsvillige, og vil gjøre en god jobb. Men de føler de snakker for døve ører, sier Nustad.

Også Jan Evensen tror Statoil har satt seg i en vanskelig posisjon med dagens styresammensetning.

– Fra utsiden ser det utvilsomt ut som at selskapets organisasjon sliter med interne relasjoner, samtidig som de står overfor store utfordringer både med hensyn til å finne nye olje- og gassreserver, og når det gjelder risikovurdering og kostnadsoverskridelser på nye utbyggingsprosjekter. Det krever ikke bare god teknisk kompetanse innen Statoils ledelse, men også i styret som skal følge opp og rådgi selskapets ledelse, sier Evensen.

Han mener selskapet spesielt har utfordringer knyttet til monopolstillingen de i dag har på norsk sokkel, og hva det betyr for fordelingen av investeringer nasjonalt og internasjonalt.

Les også: Statoil utvikler egen CO2-teknologi

Statoil brøt regelverket på Gullfaks

Hilser innspill velkommen ØNSKER FAGKOMPETANSE: Olaug Svarva, leder av valgkomiteen i Statoil. (FOTO: Scanpix)
Hilser innspill velkommen ØNSKER FAGKOMPETANSE: Olaug Svarva, leder av valgkomiteen i Statoil. (FOTO: Scanpix)

Hilser innspill velkommen

Leder for valgkomiteen i Statoil, Olaug Svarva, sier styresammensetningen i selskapet er veloverveid og enstemmig valgt.

– Valgkomiteen er valgt av aksjonærene i selskapet for å representere dem, og nominere styret som velges av bedriftsforsamlingen. Vi jobber på instruks fra bedriftsforsamlingen, og er opptatt av å følge denne. Styret var på valg i fjor august, og ble enstemmig valgt for en toårsperiode, sier Svarva.

Styrevalget følger en bred prosess, hvor det hentes inn synspunkter fra største eier, øvrige aksjonærer, ledere i Statoils fagforeninger, det sittende styret som består av aksjonærvalgte og ansatterepresentanter samt selskapets administrasjon.

Trenger bred kompetanse

– Det er åpenbart at oljefaglig kompetanse alltid er ønsket representert i styret. Styret har flere representanter som innehar denne kompetansen, så det er absolutt på plass, sier Svarva.

Ifølge Svarva vekta valgkomiteen under forrige styrevalg å øke styrets kompetanse mot Statoils internasjonalisering, men hun presiserer at en variert sammensetning er viktig.

– En styresammensetning skal representere mange kompetanser, og oljeerfaring er ett av dem. Vi har som sagt et styre hvor flere av medlemmene har bakgrunn fra oljebransjen. Jeg kan ikke kommentere andres synspunkter, hvis de ikke har kommet med sine innspill til valgkomiteen. Vi har i dag et meget godt sammensatt styre som er tilpasset alle de utfordringer Statoil står overfor, sier Svarva.

Les også: Statoil gir ansatte karakterer

– Karakterskjemaet står til stryk

– Sikkerheten tilhører festtalene i StatoilDette er Statoil-styret:

Svein Rennemo:

Svein Rennemo. (FOTO: Trond Isaksen/Statoil)
Konsernsjef for Petroleum Geo Services ASA fra 2002 til 1. april 2008 (da han tiltrådte som styreleder for StatoilHydro). Fra 1994–2001 var Rennemo ansatt i Borealis, først som visekonsernsjef og CFO og fra 1997 som konsernsjef.

Fra 1982 til 1994 har han hatt flere ulike lederstillinger i Statoil, senest som administrerende direktør for Petrokjemidivisjonen. I perioden 1972–1982 var han analytiker og rådgiver innenfor pengepolitikk og samfunnsøkonomi i Norges Bank, OECD-sekretariatet i Paris og Finansdepartementet.

Sosialøkonom fra Universitetet i Oslo i 1971

Marit Arnstad:

Marit Arnstad. (FOTO: Trond Isaksen/Statoil)
Arnstad er advokat i advokatfirmaet Arntzen de Besche Trondheim AS. Arnstad var olje- og energiminister i perioden 1997–2000.

Stortingsrepresentant for Senterpartiet i 1993–97 og 2001–2005. Parlamentarisk leder fra 2003 til 2005. Før dette Førstekonsulent i Miljøverndepartementet. Cand.jur. 1991

Bjørn Tore Godal:

Bjørn Tore Godal. (FOTO: Trond Isaksen/Statoil)
Godal var stortingsrepresentant i femten år i perioden 1986 – 2001 og handels- og skipsfartsminister, forsvarsminister og utenriksminister i til sammen åtte år mellom 1991 og 2001.

Fra 2007 – 2010 var han spesialrådgiver i internasjonale energi- og klimaspørsmål i Utenriksdepartementet. Fra 2003 – 2007 var han Norges ambassadør til Tyskland, og fra 2002-2003 var han seniorrådgiver ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Cand.mag. fra Universitetet i Oslo 1969 med fagene statsvitskap, sosiologi og historie.

Lady Barbara Judge:

Lady Barbara Judge. (FOTO: Trond Isaksen/Statoil)
Judge har arbeidet som kommersiell jurist i ti år med vekt på verdipapirer og finansielle transaksjoner i bedriftsmarkedet. I 1980 ble hun som den yngste person noensinne utnevnt av USAs president til stillingen som commissioner for USAs kredittilsyn, US Securities and Exchange Commission.

Mellom 1984 og 1994 hadde hun en rekke ledende stillinger innenfor finansbransjen. Siden 1994 har hun bygget opp og utviklet en bred portefølje av offentlige og private frittstående rådgiverroller med vekt på energi og regulatoriske rammebetingelser.

Lady Barbara Judge er utdannet dr. juris (J.D) fra New York University Law School, og har en bachelor of art i historie fra University of Pennsylvania.

Roy Franklin:

Roy Franklin. (FOTO: Dag Myrestrand/Statoil)
Har bred erfaring fra lederstillinger i flere land, blant annet i BP, Paladin Resources plc og Clyde Petroleum plc. Bachelor of Science i geologi fra Universitetet i Southampton i Storbritannia.

Grace Reksten Skaugen:

Grace Reksten Skaugen. (FOTO: Trond Isaksen/Statoil)
Reksten Skaugen er selvstendig næringsdrivende konsulent og var direktør i Corporate Finance i Enskilda Securities i Oslo fra 1994 til 2002. Hun har tidligere arbeidet med risikokapital og shipping i Oslo og London, og har drevet forskning innenfor mikroelektronikk ved Columbia University i New York.

Doktorgrad i laserfysikk fra Imperial College of Science and Technology ved Universitetet i London, og MBA fra Handelshøyskolen BI.

Jacob Stausholm:

Jacob Stausholm. (FOTO: Dag Myrestrand/Statoil)
Konserndirektør for finans og økonomi i den verdensomspennende tjenesteleverandøreren ISS AS. Han har vært ansatt i Shell-gruppen i 19 år og hatt en rekke lederstillinger, blant annet som finansdirektør for gruppens lete- og produksjonsvirksomhet i Asia og Stillehavet, som Chief Internal Auditor og som direktør for finans- og økonomi i Shell datterselskaper.

Master of science innen økonomi fra Universitetet i København.

Morten Svaan:

Morten Svaan. (FOTO: Trond Isaksen)
Svaan har vært ansatt i Statoil siden 1985. Nå arbeider han med helse, miljø og sikkerhet (HMS) i enheten Teknologi og ny energi med hovedfokus på sikring og beredskap. Representerer Tekna

Lill-Heidi Bakkerud:

Lill-Heidi Bakkerud. (FOTO: Trond Isaksen/Statoil)
Har arbeidet som prosesstekniker ved det petrokjemiske anlegget i Bamble og på Gullfaks-feltet i Nordsjøen. Representerer Industri Energi.

Einar Arne Iversen:

Einar Arne Iversen. (FOTO: Dag Myrestrand/Statoil)
Har vært ansatt i Statoil siden 1986 og har jobbet med teknisk opplæring i Bergen, opplæringsansvarlig for Tjeldbergodden. Representerer NITO.Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.