Statoil fikk varsel om pålegg fra Ptil, men iverksetter tiltak slik at de slipper pålegget. (Bilde: Statoil)

Statoil slipper pålegg

  • Olje og gass

Petroleumstilsynet (Ptil) kom med varsel om pålegg til Statoil i november.

Les mer: Petroleumstilsynet ikke fornøyd med Statoil

Kommer med tiltak

Men nå har Statoil bekreftet at selskapet vil iverksette tiltak for å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse - og en akseptabel belastning av ansatte - i implementeringsfasen av ny driftsmodell på norsk sokkel.

Ptil vil derfor ikke gi pålegg i henhold til varselet som ble gitt 5. november.

Tiltak

Tilsynet fra Ptil avdekket at Statoil har betydelige utfordringer med å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i implementeringsfasen.

Statoil vil nå gjennomføre uavhengige verifikasjoner rettet mot styring av kompetanse og kapasitet, samt vurdering av belastning for enkeltindivid og grupper

SIkrer kompetanse

Selskapet vil også gå i gang med tiltak for å sikre tilstrekkelig kompetanse og kapasitet og akseptabel belastning av enkeltindivid og grupper på innretningsnivå

Dette ivaretar intensjonen i gitt varsel om pålegg, melder Ptil.