OLJE OG GASS

Statoil kjemper mot nødkraft

Gudrun-feltet, her representert ved West Epsiolon, tilfredsstiller ikke myndighetenes krav om nødkraft. Foto: Håkon Jacobsen
Gudrun-feltet, her representert ved West Epsiolon, tilfredsstiller ikke myndighetenes krav om nødkraft. Foto: Håkon Jacobsen Bilde: Håkon Jacobsen
Lars TaraldsenLars TaraldsenJournalist
4. feb. 2014 - 15:22

For øyeblikket er arbeidet med å behandle en Statoil-klage hos Arbeidsdepartementet i avslutningsfasen. Saken dreier seg i korte trekk om at Petroleumstilsynet mener Gudruns kraftsystem ikke tilfredsstiller kravene til nødkraft.

Gudrun-feltet, som skal i produksjon i år, skal få sin hovedkraft fra gassturbiner på Sleipner-feltet. I tillegg utstyres Gudrun med en lokal nødgenerator på 2,1 MW.

Som Teknisk Ukeblad skrev for kort tid siden, mener Petroleumstilsynet at noe må gjøres.

– Regelverket krever at nødkraftforbrukere skal begrenses til forbrukere som bidrar til å opprettholde innretningens integritet i en nødsituasjon. Det er vår vurdering at nødkraftsystemet på Gudrun ikke er i henhold til regelverkskravet om et robust og enkelt system, skriver Ptil i et tilsyn de gjennomførte på Gudrun.

– Et slikt prosjekt vil være feil

Statoil ville ikke rette opp i det Petroleumstilsynet pekte på, og sendte søknad om dispensasjon. Dette ble avslått, og Statoil har klaget på vedtaket til Arbeidsdepartementet.

Teknisk Ukeblad har nå fått innsyn i Statoils begrunnelser for ikke å ville tilfredsstille kravene til nødkraft.

Blant annet mener selskapet at dersom de ikke blir hørt hos Arbeidsdepartementet, vil det bety store kostnader knyttet til et større modifikasjonsprosjekt

– Våre studier viser at en slik modifikasjon vil introdusere offshore konstruksjonsarbeid på totalt 39.000 til 54.000 offshore arbeidstimer. En vesentlig del av dette arbeidet vil da gjennomføres i perioden med samtidig boring og produksjon, skriver Statoil i et brev der de kommer med «tilleggsopplysninger og presiseringer som vi mener vil kunne påvirke departementets behandling av klagen».

– Vi mener det vil være feil å introdusere et slikt modifikasjonsprosjekt, skriver Statoil videre.

Les også: Statoil selger oljefelt for nesten 16 milliarder

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre

HMS-risiko

Noe av årsaken til at Petroleumstilsynet reagerte på den manglende reservekraftforsyningen, var ifølge Stavanger Aftenblad at plattformen ikke har tilfredsstillende beskyttelse mot avbrudd i strømforsyningen, noe som kan gå utover sikkerheten til de ansatte.

Statoil bruker, i sine tilleggsopplysninger til Arbeidsdepartementet, et HMS-argument som motsvar.

– Hvis vår klage ikke når fram, vil det bli nødvendig å gjennomføre en omfattende modifikasjon på Gudrun-plattformen. Installasjon av reservekraftløsning på Gudrun vil medføre økt HMS-risiko for utførende personell og gi et generelt økt risikobidrag for Gudrun-plattformen i installasjonsperioden, skriver Statoil, og viser til antallet arbeidstimer.

– PUD er godkjent

Statoil erkjenner at det ikke er gjennomført redundans i kraftforsyningssystemet på alle Gudruns komponenter, men viser til at komponentene det er snakk om har høy pålitelighet og krever minimalt med vedlikehold.

– Et system med tilnærmet full redundans i kraftforsyningen (…) vil ha mellom 0,03 og 0,25 prosent høyere tilgjengelighet enn systemet på Gudrun. Det er en svært marginal forskjell, påpeker Statoil.

Selskapet viser også til at Gudruns kraftforsyningsløsning er beskrevet i plan for utbygging og drift (PUD).

– PUD er godkjent uten anmerkninger til kraftforsyningssystem, skriver Statoil.

Les også: Derfor kan Johan Sverdrup glippe for Statoil

– Svært enkel innretning

Selskapet mener også at Petroleumstilsynet ikke underbygger sine utsagn godt nok.

– Petroleumstilsynet anfører at løsningen som er valgt på Gudrun ikke er enkel, og derved ikke vil ha tilstrekkelig pålitelighet i en nødsituasjon. Dette er etter vår mening ikke godt underbygget, skriver Statoil.

– Nødkraftsystemet på Gudrun vil normalt være satt opp som et helt konvensjonelt nødstrøms-anlegg hvor nødstrøms-forbrukere er de eneste som blir forsynt dersom det oppstår en beredskapsmessig eller uforutsett utkopling av hovekraft. Siden Gudrun er en svært enkel innretning er det heller ingen forhold som skulle tilsi at nødkraftforsyningen krever høyere pålitelighet enn normalt.

Det har ikke lykkes Teknisk Ukeblad å få tak i Petroleumstilsynet for en kommentar.

Ifølge Arbeidsdepartementet kommer behandlingen av Statoils klage til å være ferdig i løpet av februar.

Les også:

ODs elektrifiserings-anslag: 421 kroner per tonn CO2. Statoil: 2000 kroner

Slik vil den nye sokkelsjefen holde produksjonen oppe til 2025

Dette er de 9 viktigste utbyggingene for oljebransjen  

 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.