Statoil bygger milliardanlegg

Det er Statoils teknologi for omdanning av gass til tjære, flybensin og andre oljeprodukter som skal føres videre, skriver Stavanger Aftenblad. Statoil har tidligere brukt 400 millioner kroner til å forske på teknologien.

–En slik teknologi er av stor interesse og strategisk betydning for alle land med store gassforekomster som ligger langt fra markedene, sier Richard Hubbart, konserndirektør i Statoil med ansvar for oljeselskapets internasjonale utvikling.

Teknologien skal først prøves ut i et lite anlegg, som kan bli bygd i Norge. Metanolanlegget på Tjelbergodden er et passende sted for et slikt testanlegg. Det store anlegget skal startes opp om fem-seks år.

Les mer om: